Datering
Maker J.M. Schalekamp

LA HOLLANDE : COSTUMES ET PAYSAGES

Map met 9 ingekleurde foto’s geplakt op karton met titel op versozijde en een indexblad met ‘carte de visite’Indexblad: In het midden een ‘carte de visite’, groepsfoto van twee mannen staand, en twee vrouwen en een kind zittend uit Marken, in een rechthoekig kader. Boven de foto de titel LA HOLLANDE; links en rechts naast de foto de index met de titels van de foto’s. Onder het impressum: J.M. SCHALEKAMP, Editeur, AMSTERDAM.Foto’s:1. Pêcheur et enfants de Volendam: Volendammer man met kinderen aan de hand op de steiger bij de haven; op de achtergrond botters (16x21,5 cm) 2. Groupe d’habitants de Volendam: Grote groep mensen op de dijk te Volendam, links de woningen onderaan de dijk, op de achtergrond de botters in de haven (16x21,5 cm) 3. Une famille à Volendam: Volendammer familie op de havendijk; op de achtergrond de woningen; de vrouw links heeft een juk met melkemmers op straat (16x21,5 cm)4. Femmes de Volendam: Drie vrouwen op de trap en in de deuropening van de woning (20,5x15,5 cm)5. Femme et enfant de Marken: Vrouw met kind op schoot in de deuropening van haar woning (20,5x15,5 cm) 6. La plage à Volendam: Groep vrouwen en kinderen bij een slootje aan de oever van de Zuiderzee; Op de achtergrond de haven met botters van Volendam (15,5x22 cm) 7. La récolte de foin à Marken: Hooioogst op Marken; gezicht op de huizen Moskou en Siberië aan de Havenbuurt te Marken; links de haven met masten van de botters; overal liggen tassen hooi klaar voor verlading op de botters. (15x22 cm) 8. Le port de Marken: Gezicht op de haven van Marken met woningen op de achtergrond; rechts de Kerkbuurt; op het dijkje een groep kinderen (15,5x22 cm) 9. Un chemin à Marken: De Havenbuurt te Marken; op de voorgrond een paadje met twee vrouwen en een kind op de arm; rechts op de achtergrond een dijkmagazijn (15,5x21,5 cm)

Identificatie
Titel
LA HOLLANDE : COSTUMES ET PAYSAGES
Objectnummer
022587
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-188
Over
Onderwerpen
 • Klederdracht
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
21.5 cm
Hoogte
16 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. J.M. Schalekamp (vervaardiger)
 2. J.M. Schalekamp (uitgever)
 3. J.M. Schalekamp (fotograaf)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 21 februari 2000
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Volendam
 • Marken
 • Utrecht
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch , d/Arch

Trefwoorden