Datering
Maker Jan Visscher

Knipsel Urker kerkje aan zee

Knipsel van de Hervormde Kerk van Urk - het Kerkje aan Zee - en profiel. In de kerk zijn twee kerkscheepjes te zien. Kerk en religie speelden een grote rol in veel vissersgemeenschappen in het Zuiderzeegebied. Elke zondag gingen de dorpelingen naar een van de vele kerken om een ​​dienst bij te wonen. De oude kerk van Urk, ook wel De kerk aan zee genoemd, is sinds de late middeleeuwen in gebruik. De meeste Urkers behoren tot de Nederlands Hervormde Kerk en leven - ook vandaag nog - volgens strikte calvinistische regels. Volendam is daarentegen altijd overwegend rooms-katholiek geweest. De katholieke kerk daar, versierd met schilderijen en beelden, staat in schril contrast met de sobere Nederlands Hervormde kerken van Urk. De enige versieringen die we daar aantreffen zijn een vissersbootmodel, het orgel en de psalmborden.

Gedetailleerde beschrijving

Gedeeltelijk symmetrisch geknipt, kerk te Urk - Het kerkje aan Zee. De kunstenaar heeft het kerkhof opengeklapt en de kerk doorgesneden zodat een duidelijk beeld ontstaat van de verschillende elementen. Rechts is de ingang naar het kerkhof, daarboven staat geschreven 'Laatste rustplaas' (het zelfde ontbreken van de 'T' komt voor in een knipsel van dezelfde hand in het NOM). Om het kerkhof staat een groot hek met daarlangs bomen. Links onder staat een knekelhuisje. De kerk is te zien in een dwarsdoorsnede. Links staat de toren met daarop een haan. In de kerk staan stoelen, een preekstoel, zijn twee schepen te zien en een orgel. Het geheel is geknipt uit blauw sitzpapier en geplakt op wit papier, het geheel is omkaderd met een dubbele zwarte lijn en is gevat in een groot gesneden passepartout.

Identificatie
Titel
Knipsel Urker kerkje aan zee
Objectnummer
005972
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • knipkunst
  Motieven, patronen of afbeeldingen die zijn gemaakt door kleine stukjes uit het midden of van de randen van een stuk papier te verwijderen. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-14843
Over
Onderwerpen
 • Kerkgebouw
  Kerken zijn gebouwen waar de christelijke godsdienstoefening wordt gehouden. Aanvankelijk was de altaarruimte het belangrijkste onderdeel. In de verschillende katholieke liturgieën is deze dat nog. Sinds de Hervorming ook als preekkerk. Een parochie wordt bediend door een parochie- of kerspelkerk. Als aan de kerk een kapittel van kanunniken is verbonden, spreekt men van een collegiale of kapittelkerk. Een stifts-, abdij- of kloosterkerk behoort bij een kloostergemeenschap. De hoogste rang bezit een kathedraal of dom. (Haslinghuis)
 • Knipkunst
  Motieven, patronen of afbeeldingen die zijn gemaakt door kleine stukjes uit het midden of van de randen van een stuk papier te verwijderen. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
60.3 cm
Hoogte
88.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Jan Visscher (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Techniek
 • Geknipt (handeling)
  Snijden met schaar (in iets), hetzij om het te verdelen of om insnijdingen erin te maken (AAT)
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking 19 december 1956
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Urk
 • Koog aan de Zaan
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch