Datering

Flute; Houcre; Semale; Yacht; Vaisseau Qui Coule à Fond; Gallere

Samenstel van zes afzonderlijke afbeeldingen van zeilende vaartuigen.

Uitgebreide beschrijving

Samenstel van zes afzonderlijke afbeeldingen (3 x 2) van zeilende vaartuigen. De schepen zijn naar links weergegeven, op de schepen in de rechter bovenhoek en de rechter onderhoek na, deze zeilen naar rechts. In alle zes voorstellingen is de horizon laag en zijn er op de horizon klein nog een tot drie zeilende scheepjes voorgesteld, behalve bij de voorstelling rechts in het midden, daar is op de horizon de kust weergegeven. Randen afgesneden.

Identificatie
Titel
Flute; Houcre; Semale; Yacht; Vaisseau Qui Coule à Fond; Gallere
Objectnummer
B000499
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-14201
Over
Trefwoorden
 • oorlogsvaartuig
  Een oorlogsschip, ook oorlogsbodem, wordt gebruikt voor de oorlogsvoering te water. (Wikipedia)
 • visboot
  Boot, schuit of schip gebruikt bij het vissen of het vervoer van (levende) vis. (debinnenvaart.nl)Vissersboten zijn boten die vissers gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep. Zowel kleine houten boten als grote gemotoriseerde boten worden gebruikt voor visserij op zee of op de binnenwateren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • binnenvaartschip
  Aanduiding voor vaartuigen die worden gebruikt op afgesloten en relatief afgeschermde wateren, zoals rivieren, meren en kanalen. Gewoonlijk gebruikt voor het vervoer van personen of zaken, visvangst, sleep- en baggerwerken. Binnenvaartschepen kunnen zowel als zeilschip of als sleepschip gebouwd zijn. (AAT-Ned)Een binnenvaartschip is een schip dat als binnenvaartschip teboekstaat in de openbare registers of een schip dat niet teboekstaat in de openbare registers en blijkens zijn constructie noch uitsluitend noch in de hoofdzaak voor drijven in zee is bestemd.
Werk
Breedte
5.2 cm
Hoogte
4.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen 1 januari 1951
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden