Datering
Vervaardiger Benjamin Pieter Gesinus van Diggelen

De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerszee, hare bedijking en droogmaking beschouwd. 1e stuk: brochure

Ingenieur Van Diggelen van Rijkswaterstaat presenteerde in februari 1849 een plan voor drooglegging van de Zuiderzee. Hij wilde bijna de gehele Zuiderzee droogleggen. Randmeren en kanalen door Noord-Holland en Friesland moesten zorgen voor de afvoer van het water uit de IJssel.

De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerzee, hare bedijking en droogmaking beschouwd / door B.P.G. van Diggelen. - Zwolle : Tjeenk Willink, 1849. - 1e stuk. - XVI, 311 p., [3] uitsl. bl. : tab. ; 23 cm Bevat 2 uitslaande kaarten en 1 uitslaande profiel.

Identificatie
Titel
De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerszee, hare bedijking en droogmaking beschouwd. 1e stuk: brochure
Objectnummer
025444
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • brochure
  Kleinen stukken drukwerk die de kenmerken of voordelen van een plaats, organisatie, of ander bedrijf beschrijven en die over het algemeen zijn bedoeld als advertentie. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-13496
Over
Trefwoorden
 • droogmakerij
  Een droogmakerij is een drooggemalen voormalige plas of meer. De polders in de droogmakerijen hebben een rechtlijnige verkaveling en liggen meestal enkele meters lager dan het omringende gebied. De ondergrond in de polders is vlak en bestaan voornamelijk uit veen en klei. De droogmakerijen zijn in Nederland vanaf de 17e eeuw na Chr. ontstaan.(Weerts & Bazelmans 2011/Stouthamer et al. 2015)
Werk
Hoogte
23 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Benjamin Pieter Gesinus van Diggelen (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Zuiderzee
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae