Datering
Maker Jacob Kuyper

Entwurf zur Trockenlegung des Südlichen Theiles der Zuiderzee

Dit Duitse kaartje laat het plan van T.J. Stieltjes zien dat hij maakte in 1873. Het plan voorzag behalve in een inpoldering van het zuidelijk deel van de Zuiderzee ook in een afdamming van het Eierlandse Gat tussen Texel en Vlieland.

Gekleurde kaart, plan tot droogmaking der Zuiderzee (zuidelijk gedeelte), met schaalstok en legenda.

Identificatie
Titel
Entwurf zur Trockenlegung des Südlichen Theiles der Zuiderzee
Objectnummer
023531
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • kaart (cartografie)
  Gegeneraliseerde afbeelding op schaal van (een deel van) het aardoppervlak of van een ander hemellichaam.
Over
Onderwerpen
 • cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
 • droogmakerij
  Een droogmakerij is een drooggemalen voormalige plas of meer. De polders in de droogmakerijen hebben een rechtlijnige verkaveling en liggen meestal enkele meters lager dan het omringende gebied. De ondergrond in de polders is vlak en bestaan voornamelijk uit veen en klei. De droogmakerijen zijn in Nederland vanaf de 17e eeuw na Chr. ontstaan.(Weerts & Bazelmans 2011/Stouthamer et al. 2015)
Werk
Breedte
19 cm
Hoogte
25 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Jacob Kuyper (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 26 april 2006
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Parijs
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
fotograaf

Jacob Kuyper

Krommenie, 15 maart 1851 – Zaandam, 7 november 1919
Lees meer
RKD

Trefwoorden