Datering
Maker Johan Hendrik van Mastenbroek

Buisleiding aan de Blinde Geul

De Blinde Geul was naast het Gaatje, de Vlieter en de Middelgronden één van de vier sluitgaten die bij de aanleg van de Afsluitdijk gedicht moest worden. Hier wordt zand gespoten in het dijklichaam tussen de twee beteugelingsdammen van keileem

Aan de rechterzijde loopt schuin naar het midden een pijpleiding. Verder nog enkele hijskranen en arbeiders. Opschriften/merken: r.o. in zw. krijt; 24 oct 1931 H van Mastenbroek verso in potlood; schets voor schilderij 'De buisleiding van de Zuigersloot aan de Blinde Geul 1931

Identificatie
Titel
Buisleiding aan de Blinde Geul
Objectnummer
001530
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • tekening
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-13268
Over
Onderwerpen
 • Zuiderzeewerken
 • Dijkbouw
  Aanleg van dijken.
Werk
Breedte
32.7 cm
Hoogte
18.3 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Johan Hendrik van Mastenbroek (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
 • krijt (materiaal)
  Krijt is een zacht gesteente dat uit calciumcarbonaat bestaat. (Conservation Dictionary)Krijt is een zacht gesteente dat uit calciumcarbonaat bestaat, CaCO3.
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking 4 januari 1950
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Afsluitdijk
 • Den Haag
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae

, –