Datering
Maker Johan Hendrik van Mastenbroek

De grijper

Een grijper van een drijvende kraan stort keileem op een beteugelingsdam van de Afsluitdijk in wording.

Gedetailleerde beschrijving

De grijper van een hijskraan lost zijn lading steen op het dijklichaam van de Afsluitdijk. De grijper hangt boven in het midden en gaat juist open. Eronder op de dijk ligt steen, zand en hout door elkaar. In het water op de voorgrond de weerspiegeling van de grijper. Opschriften/merken: r.o. in houtskool: J H van Mastenbroek 1931. Opschriften/merken versozijde: r.o. in potlood: Zuiderzee werken / "De grijper" / J.H. van Mastenbroek.

Identificatie
Titel
De grijper
Objectnummer
001476
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • tekening
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Over
Onderwerpen
 • Zuiderzeewerken
 • dijkbouw
  Aanleg van dijken.
Werk
Breedte
56.2 cm
Hoogte
80.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Johan Hendrik van Mastenbroek (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • houtskool
  Verwijst naar een onzuivere vorm van grafietkoolstof die ontstaat als reststof bij de gedeeltelijke verbranding van koolstofhoudend materiaal, of bij verhitting van dit materiaal waarbij zuurstof in beperkte hoeveelheid aanwezig is. Het wordt gebruikt als tekenmateriaal, voor het filteren van vloeistoffen of lucht, en voor andere doeleinden. (Archeological Base Register)
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking 1 januari 1949
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Afsluitdijk
 • Den Haag
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae
schilder, etser, tekenaar, aquarellist

Johan Hendrik van Mastenbroek

Rotterdam (stad), 4 december 1875 – 16 november 1945
Lees meer
RKD

Trefwoorden