Datering
Maker Henk Picard

Model van het veerschip Aebelina.

Scheepsmodel. Kersenhout. Gebouwd om een mal en daarna voorzien van inhouten. Schaal 1:50. Voor- en achterschip zijn rond met terugvallende boeisels. Aan de voorsteven een metalen botteloef (in het fries loefbyter) zonder verstaging. Hieraan een takel voor het spannen van de voorstag. Het schip heeft geen zijstagen. De mast staat in een mastkoker op het voordek. In het voordek een uitwip voor het strijken van de mast. Voor de mast een overloop voor de fokkeschoot. De fok is van wit katoen, het grootzeil van bruin katoen. Het grootzeil valt erg vol door de doorgezette dirk die de giek omhoog houdt en de kat in het zeil (opgetrokken halshoek). Achter de mast een luikenkap van zes luiken. De luiken zijn gestapeld in twee stapels van drie waardoor het binnenschip zichtbaar wordt. In één vloeiende lijn met de luiken ook het dak van het roefje op het achterschip. In dat dak een schuifluik. In de achterwand van de roef twee deurtjes. Achter de roef een verdiepte bollestal met aan beide zijden en achterin een bank. Aan de achtersteven een roer met houten helmstok.Naast de achtersteven twee naambordjes met 'Aebelina'. De zwaarden worden met een eenvoudige talie vanuit het achterschip bediend en deze wordt belegd op een kikker, buiten op het boeisel. Ter hoogte van de zwaarden, op het boeisel aan weerzijden scepters waarin aan beide zijden twee vaarbomen. Bij de mast en aan het roer poppetjes. Het model staat op een vaste stander met een koperen plaquette waarop: 'SKUTSJE ABELINA / 1861-2009 / SCHAAL 1:50 / H. PICARD'. Bij het model hoort een vitrine (B) en de mal waarop het model is gebouwd (C)
Het model is gebouwd naar de, in 1861 door Eeltje Holtrop van der Zee ('Eeltsjebaas') uit Joure gebouwde, ‘Ebelina’ of ‘Dorp Grouw’. Na wat omzwervingen werd in 1873 bij publieke verkoop Wybe Peekema uit Grouw de vierde eigenaar. Hij gaf het de naam Dorp Grouw. Dit schip, gewoonlijk het Grouwster Veerschip genoemd, heeft bij hardzeilen zoveel prijzen gewonnen, dat het in 1880 wegens meerdere bekwaamheid van deelname aan het wedstrijdzeilen werd uitgesloten. Later werd dit verbod opgeheven. In totaal heeft het Grouwster Veerschip 45 prijzen gewonnen. Het is in 1909 verkocht en na veel omzwervingen als bloemenschip en verbouwd als boeier ergens in de laatste oorlogsjaren in of bij Grouw verdwenen. (bron: skûtsjemuseum.nl) Naar het voorbeeld van het oude beurtschip, gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee bouwde Johan Prins uit Workum bij het Skûtsjemuseum van Earnewâld een replica. Henk Picard volgde de bouw op de voet en maakte, in nauw overleg met de bouwers, vier modellen van het schip. Slechts twee waren er in zijn ogen goed genoeg gelukt. Eén daarvan ging naar Johan Prins voor zijn adviezen en hulp tijdens de bouw van het model. Het andere schonk de heer Picard in 2020 aan het Fries Scheepvaart Museum vergezeld van een uitgebreid verslag van de bouw van zowel de Aebelina als van het model.

Identificatie
Titel
Model van het veerschip Aebelina.
Objectnummer
FSM-2020-001-A
Objecttype
 • Scheepsmodellen
  Nabootsing van een vaartuig op klein formaat. (Encyclo.nl)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000025637
Over
Onderwerpen
 • Beurtschepen
  Binnenvaartuig dat op geregelde tijdstippen een vaste dienst onderhoudt tussen twee of meer havens voor het vervoeren van vracht en/of passagiers. (MARDOC)
 • Skûtsjes
  Oorspronkelijk kleine Friese tjalken met een lengte tot circa 12 meter. De naam wordt tegenwoordig ook gegeven aan grote vrachttjalken die jaarlijks deelnemen aan het skûtsjesilen. (MARDOC)Zeilend, stalen kanaalscheepje met ronde vormen en kromme steven, sterk naar binnenvallend boeisel op voor- en achterschip, breed berghout met stuiten, gaffeltuig met de fok op een botteloef, uitgerust met een zogenaamde onderstijker voorzien van een wegerij, diepverzonken roef. Bij lengtes van 12 tot ruim 14 meter vaak rond de 3,3 meter breed. De grotere maten tot ca. 18 x 4,2 m. De holte bedroeg over het algemeen niet meer dan 1,2 meter. (De Binnenvaart)
 • Grou
Werk
Breedte
8.5 cm
Hoogte
30.3 cm
Lengte
30.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Henk Picard
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden