Datering
Maker Noord Nederlandse Watersport Bond

Raambiljet met doelstellingen van de N.N.W.B.

Raambiljet. Fotokopie, deels ingekleurd. Opschrift: 'N.N.W.B. / Overkoepelende organisatie van ruim 80 wtersportverenigingen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. / Doelstellingen: 1. Onderhouden van contacten met overheidsinstanties. ter behartiging van de watersportbelangen. 2. zoeken naar mogelijkheden tot uitbreiding en verbetering van het waterrecreatiegebied. 3. Samenwerken met landelijke organisaties op het gebied van de waterrecreatie. 4. Organisren van kampioenswedstrijden voor jeugd en volwassenen en het samenstellen van een wedstrijdkalender voor de wedstrijdgevende verenigingen in de regio. 5. Waterrecreatie beperkende maatregelen onderkennen en hiertegen adequaat actie ondernemen. 6. Het jeugdzeilen nadrukkelijk stimuleren. / Noord Nederlandse Watersportbond / opgericht in 1923 te Sneek'.

Identificatie
Titel
Raambiljet met doelstellingen van de N.N.W.B.
Objectnummer
FSM-E-628
Objecttype
  • Reclamemateriaal
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000023373
Over
Onderwerpen
  • Vaarroutes
    Bepaalde opeenvolging van waterwegen welke een schip volgt of wenst te volgen. (De Binnenvaart)
Werk
Breedte
61.5 cm
Hoogte
88 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Noord Nederlandse Watersport Bond
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA