Datering
Maker Onbekend

Kaart ter herinnering van een Elf-Steden-Rondvlucht ter gelegenheid van de opening van het Leeuwarder vliegveld.

Kaart, papier. VZ: Lauwerkrans met daarop de wapens van de elf steden. In het midden de tekst 'Ter herinnering / aan de Friesche / Elf-Steden-Rondvlucht / met de F. 36 / ter gelegenheid van de / opening van het Vliegveld / te Leeuwarden op / 25 juni 1938'. KZ: een kaartje en afstandstabel van de routes van de geschaatste Elfstedentochten van 1912 en 1917, 1929 en 1933. Ook op de kaart de te vliegen route. De kaart is met potlood voorzien van de handtekeningen van enkele beroemde Elfstedenrijders en bestuursleden.
De voorzijde van de kaart is gemaakt naar een ontwerp dat ook in de collectie van het Fries Scheepvaart Museum aanwezig is onder nr. E-254. De handtekeningen zijn die van: M. Hoekstra (winnaar 1909), C.C.J. De Koning (winnaar 1912 en 1917), Mr. M.E. Hepkema (voorzitter Elfstedenvereniging 1912-1947), en vermoedelijk B. Bruinsma (secretaris Elfstedenvereniging)

Identificatie
Titel
Kaart ter herinnering van een Elf-Steden-Rondvlucht ter gelegenheid van de opening van het Leeuwarder vliegveld.
Objectnummer
FSM-E-615
Objecttype
 • Menu's
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000021437
Over
Onderwerpen
 • Heraldiek
  Kennisgebied waarin men zich bezighoudt met familiewapens, inclusief hun afbeelding en gebruik, het vaststellen van wie het recht heeft deze te dragen, de genealogie van families met een eigen wapen en het behoud en de interpretatie van heraldische documenten. (AAT)
 • Stadswapens
  Een stadswapen is een wapen dat geen officiële status (meer) heeft, maar wel door dorpsraden, stadsdeelraden en dergelijke en, na toestemming van de gemeente waaronder de betreffende plaats valt, door bijvoorbeeld plaatselijke verenigingen gebruikt mag worden. (Wikipedia)
 • Herdenkingen
  Gebeurtenissen die vaak maar niet altijd officieel of feestelijk zijn en dienen om iets of iemand te herdenken of om mensen of gebeurtenissen uit het verleden te eren. Gebruik 'vieringen' voor gebeurtenissen die dankbare of gelukkige tevredenheid of eerbewijs uiten. Gebruik 'ceremonies ' voor formele gebeurtenissen die uitgebreid en plechtig worden uitgevoerd zoals door ritueel of protocol wordt voorgeschreven. (AAT-Ned)
 • Elfstedentochten
Werk
Breedte
12.0 cm
Hoogte
17.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden