Datering
Maker Albertus Otto Swalue

Schilderij, stilleven met bloemen in een vaas.

Schilderij. Olieverf op doek. Stilleven met bloemen in een vaas. Aan de voet van de vaas liggen vruchten. Tevens zijn slakken en een libelle weergeven. De bloemenvaas staat op een verhoging, gelijkend op een kapiteel, bewerkt met voluten en in het midden een gevleugelde kopje. De onderzijde van het schilderij is afgedekt met een stuk halfrond hout. Dit duidt erop dat het schilderij een schoorsteenstuk geweest is. De lijst is eveneens van hout.
Albertus Otto Swalue, schilder te Leeuwarden (? - 1768), stamt uit een zeer bekend Leeuwarden geslacht, waarvan enkele leden burgemeester van de stad zijn geweest. De familie behoorde tot de collatoren van het St. Christophori leen. Voor het eerst vinden we de schilder vermeld in het proces verbaal van collatie voor het Christophori leen van 8 april 1715, opgenomen in het Vrijmoedig Beroep tegens...de Staten van Friesland (1779). Op bladzijde 104 komt de schilder voor als collator en wordt daarbij "Mr. schildenaar" binnen Leeuwarden genoemd. Op 15 maart 1720 koopt hij samen met zijn vrouw Antje Cornelis Gaykema een huis op de Dijk. Vervolgens vinden we de namen van hem en zijn vrouw herhaaldelijk terug in consentboeken als koper van huizen. Onder andere koopt hij in 1739 het huis Aed Lewerd in de Grote Kerkstraat. Zijn vrouw sterft op 19 september 1756 en daarna worden alle huizen verkocht. Steeds wordt in de akten het schildersberoep van Swalue vermeld. De ene keer wordt hij "meester schilder" genoemd, dan weer "meester fijnschilder", "meester schildenaar", "meester konstschilder" of "meester verwer." In 1768 zal hij overleden zijn; op 5 november 1768 wordt in de Leeuwarder Courant vermeld dat de boedel, nagelaten door de kunstschilder, wordt verkocht. Werkstukken van hem zijn nog aanwezig in het Coulonhuis, Doelesteeg 8 te Leeuwarden. Lit: - Leeuwarden 1435-1935 Gedenkboek, (Leeuwarden 1935), p. 144-146. - Leeuwarder Courant van 5 november 1768. - Encyclopedie van Friesland (Amsterdam/Brussel 1958), p. 612. - Hoekema, C.P./Karstkarel, P./Breuker, Ph.H., Eekhoff en zijn werk, (Leeuwarden 1980), p. 144.

Identificatie
Titel
Schilderij, stilleven met bloemen in een vaas.
Objectnummer
FSM-S-307
Objecttype
 • Schilderijen
  Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
 • Stillevens
  Een stilleven is een artistieke compositie (schilderij, tekening, foto) van roerloze of levenloze objecten, die met zorg zijn belicht. (Wikipedia)Geschilderde voorstelling van een compositie van voorwerpen zoals bijvoorbeeld bloemen, etenswaren, geslacht wild. Een in het oog springend stilleven op de voorgrond kan de aandacht wegnemen van een onopvallende religieuze scene in de achtergrond. De beschouwer moest in staat zijn het verleidelijke, aardse stilleven te negeren en zijn aandacht geheel op de religieuze voorstelling te richten.
 • Schoorsteenstukken
  Paneel, schilderij of decoratieve constructie van nagelvaste aard boven een schoorsteenmantel. Een schilderij kan soms aan de hand van zijn afwijkende, hoge formaat worden ontmaskerd als een oud schoorsteenstuk.Schoorsteenstukken zijn geschilderde panelen in schoorsteenmantels. (Haslinghuis)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000019102
Over
Onderwerpen
 • Flora
  Wordt gebruikt als aanduiding voor de totale plantengroei in een bepaald gebied of tijdspanne. (AAT)
Werk
Breedte
86.9 cm
Hoogte
142.4 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Albertus Otto Swalue
Datering
Materiaal
 • Olieverf
  Een verfstof waarin drogende olie als drager voor het pigment fungeert. (AAT-Ned)
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • Textiel
  Textiel is letterlijk 'al wat geweven is'. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord 'texere' dat weven betekent. (Wikipedia)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA