Datering
Maker Jacob Spin

Jacob Spin - Gouache. Scheepsportret van de brik Luitenant Admiraal Tjerk Hiddes.

Gouache. Scheepsportret van de tweemastbrik Luitenant Admiraal Tjerk Hiddes. Centraal de brik, onder vol tuig naar rechts zeilend, met de zeilen over stuurboord. In de top van de fokkemast de verzekeringsvlag met het nummer H20 en in de top van de grote mast de naamwimpel met het opschrift "Lt.Adm. Tjerk Hiddes". Aan de achterkant van de gaffel van de grote mast een rood-wit-blauwe vlag. Rechts de schoener Caspar de Robles en links de loodsboot TEXEL No. 3. Onder de voorstelling het opschrift " Lt. Adm. Tjerk Hiddes Kapt. O.S. Parma 1857".
Kapitein Oepke Sikkes Parma was lid van het College Zeemans Voorzorg te Harlingen. Hij had de collegevlag met nummer 20. Van 1850-1856 was hij kapitein van de tweemastschoener Caspar de Robles (rechts op het schilderij afgebeeld). Het schip is in 1851 te Harlingen gebouwd. Reder was Zeilmaker & Co. te Harlingen. In 1856 werd het schip verkocht aan J. van Slooten te Harlingen en in 1876 is het in het ijs gezonken bij Cross Island. Van 1857-1864 voer Oepke Sikkes Parma als kapitein op de brik Luitenant Admiraal Tjerk Hiddes, het schip dat centraal op het schilderij is afgebeeld. Ook nu was de reder Zeilmaker & Co te Harlingen. Het schip is gebouwd in 1857 gebouwd te Medemblik. Het schip is in 1866 verkocht aan K. Drijver (nieuwe naam: Henriëtte& Cornelia). Van 1867 tot 1871 was Parma kapitein van de brik Hester (ex Hollander, ex-Aboeona). Deze brik was in 1848 te Delfshaven gebouwd. De vorige schepen van Parma waren nieuw gebouwde schepen. Jacob Spin. Geboren Amsterdam 24 april 1806, overleden Amsterdam 3 juni 1875. Aquarelleerde en tekende meestal afbeeldingen van zeeschepen, zeer nauwkeurig afgewerkt. Volgens opgave van het bevolkingsregister te Amsterdam kunstschilder van beroep. Volgens overlevering zou hij een oud-zeeman zijn geweest, die met zijn vlet naar de binnenkomende schepen roeide, om dan de kapitein voor te stellen zijn schip op een schilderij af te laten beelden. De kapitein had dan maar te zeggen hoe hij zijn schip voorgesteld wenste te zien, zeilend bij de wind, voor de wind, bij mooi weer of stormweer, op de Noorzee of op de oceaan, enz.
literatuur: - B. Oosterwijk, Wind in de zeilen, Scheepstekenaar Jacob Spin (Rotterdam 2005) - S. Parma, Harlinger Koopvaardijkapiteins en Harlinger reders uit de tweede helft van de negentiende eeuw (Hilversum 1999) - S. Parma, Her College Zeemans-Voorzorg, opgericht 1 juli 1851 te Harlinge (Hilversum) - G.N. Bouma, Lijst van Nederlandse oopvaardijschepenn 1820-1900 (Hoorn, 1998)

Identificatie
Titel
Jacob Spin - Gouache. Scheepsportret van de brik Luitenant Admiraal Tjerk Hiddes.
Objectnummer
FSM-2002-417
Objecttype
 • Gouaches
  Schildering met dekkende waterverf op perkament of papier.
 • Scheepsportretten
  Getekende en/of geschilderde afbeelding van een schip; dergelijke 'kapiteinsprenten' (meestal een waterverftekening) werden vooral in de 19e eeuw dikwijls gemaakt op bestelling van kapiteins of reders.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000018418
Over
Onderwerpen
 • Brikken
  Te gebruiken voor tweemasters met het maximum aantal vierkant getuigde masten, waarvan de grote mast ook een bezaanszeil met gaffeltuig, een brikzeil, voert en de grote mast langer is dan de fokkenmast. (AAT)Schip met vierkant tuig, gevoerd op twee masten waarvan de achterste de grote mast is.Medium-sized decked sailing vessel having two masts, with square sails on both and normally of timber construction. Vessels of this type were significant in the 18th century for the carriage of coal (collier brigs); several cadet or school ships have this rig.
 • Loodsboten
 • Schoeners
  Langsscheeps getuigd schip met twee masten waarvan de achterste de grote mast is.A decked sailing vessel, having fore-and-aft sails on two or more masts. Several variants have been recognised within this generalised type of vessel, which was used for a variety of purposes.Te gebruiken voor zeilschepen met gaffeltuig, met twee of meer masten, met name diegene met slechts twee masten waarvan de achterste mast langer is dan de fokkenmast; gebruik 'kitsen (vaartuigen met gaffeltuig)' of 'yawls (zeilvaartuigen)' voor tweemasters waarvan de achterste mast de kortste is. (AAT)
 • Harlingen
 • Zeelieden
Werk
Breedte
73.5 cm
Hoogte
57.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Jacob Spin
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden