Datering
Maker Jacob Spin

Jacob Spin - Gouache. Scheepsportret van de bark Margaretha Catharina.

Gouache. Scheepsportret van de bark Margaretha Catharina in 1835. In de mast een nummervlag met nummer 335. Op het glas van de lijst (gouden letters op zwart): 'Margaretha Catharina 1835'.
De bark Margaretha Catharina is gebouwd in 1826 op de werf "De Oranjeboom", A. de Graaf & Zn. te Amsterdam. Het was oorspronkelijk getuigd als een fregat en droeg aanvankelijk de naam De Welvaart. De bark voer van 1836-1844 onder het commando van kapitein Jan Hugo Schippers (Hindeloopen 1811 - Amsterdam 1872). De nummervlag in de mast is de vlag van het Amsterdamse Zeemanscollege Zeemanshoop. Reder was Hendrik Angelkot Willink uit Amsterdam. (bron: zeemansleed.nl)
Jacob Spin. Geboren Amsterdam 24 april 1806, overleden Amsterdam 3 juni 1875. Aquarelleerde en tekende meestal afbeeldingen van zeeschepen, zeer nauwkeurig afgewerkt. Volgens opgave van het bevolkingsregister te Amsterdam kunstschilder van beroep. Volgens overlevering zou hij een oud-zeeman zijn geweest, die met zijn vlet naar de binnenkomende schepen roeide, om dan de kapitein voor te stellen zijn schip op een schilderij af te laten beelden. De kapitein had dan maar te zeggen hoe hij zijn schip voorgesteld wenste te zien, zeilend bij de wind, voor de wind, bij mooi weer of stormweer, op de Noorzee of op de oceaan, enz.
literatuur: - B. Oosterwijk, Wind in de zeilen, Scheepstekenaar Jacob Spin (Rotterdam 2005) - Sneeker Nieuwsblad 1 mei 1967 - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1966, p. 12 - G.N. Bouma, Lijst van Nederlandse Koopvaardijschepen

Identificatie
Titel
Jacob Spin - Gouache. Scheepsportret van de bark Margaretha Catharina.
Objectnummer
FSM-G-154
Objecttype
 • Gouaches
  Schildering met dekkende waterverf op perkament of papier.
 • Scheepsportretten
  Getekende en/of geschilderde afbeelding van een schip; dergelijke 'kapiteinsprenten' (meestal een waterverftekening) werden vooral in de 19e eeuw dikwijls gemaakt op bestelling van kapiteins of reders.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015783
Over
Onderwerpen
 • Barken
  Schip met drie of meer masten, waarbij de achterste mast langsscheeps getuigd is en de overige masten vierkant getuigd zijn.A large decked sailing vessel having three or more masts, with square sails on all but the mizzen, which was fore-and-aft rigged. Vessels of this type and of steel construction were the norm in ocean trading in the latter days of sail. Most of the Cape Horners, windjammers and clipper ships fall within this category.Te gebruiken voor zeilschepen met drie of meer masten, vierkand getuigd aan alle masten behalve de achterste, die gaffeltuig heeft. (AAT)
Werk
Hoogte
65.5 cm
Lengte
81.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Jacob Spin
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden