Datering
Maker Cornelis Martinus Pouwels

C.M. Pouwels - Lithografie. Feestprogramma van de opening spoorweg Sneek-Leeuwarden.

Lithografie. Monochroom bruin. In een banderol: 'Souvenir Opening Spoorweg Sneek - Leeuwarden'. Onder de banderol de wapens van Leeuwarden en Sneek en gezichten op Leeuwarden, Sneek (waterpoort) en Stavoren (haven). In een wit veld rechts een aankondiging van een concert (later gedrukt in de kleur blauw): 'Buiten-Societeit 'de Harmonie' / te / Sneek / Groot Militair Concert / op donderdag 19 juli 1883, / te geven door het Muziekcorps der / rijdende artillerie te Arnhem, / kapelmeester de Heer G. Joh. van Dam'.
C.M. Pouwels was lithograaf aan het Kleinzand 12 te Sneek.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad: 18 mei 1951 - Sneeker Nieuwsblad: 31 december 1953

Identificatie
Titel
C.M. Pouwels - Lithografie. Feestprogramma van de opening spoorweg Sneek-Leeuwarden.
Objectnummer
FSM-1997-126-A
Objecttype
 • Lithografieën
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • Souvenirs
  Te gebruiken voor toeristische aandenkens, gebonden aan een plaats, gewoonlijk in massaproductie vervaardigd. Gebruik 'aandenkens' voor objecten die speciaal vervaardigd zijn ter herdenking van een bepaalde persoon of gebeurtenis. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015410
Over
Onderwerpen
 • Spoorwegen
  Een spoorbaan is een voormalig tracé van een tram- of spoorlijn.Voormalig tracé van een tram- of spoorlijn. (Thesaurus landschap)
 • Sneek
 • Leeuwarden
 • Stavoren
 • Concerten
Werk
Breedte
cm
Hoogte
26.3 cm
Lengte
62.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Cornelis Martinus Pouwels
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden