Datering
Maker Jan Sjerps Zwanenburg

J.S. Zwanenburg, Sneek - etagèrezilver, voorstellende drie-koningen-lopers.

Etagèrezilver, voorstellende drie-koningen-lopers, met een ster op een staf.
Jan Sjerps Zwanenburg. Geboren te Harlingen in 1827. In 1854 goud- en zilversmid te Sneek. In 1900 firmant in de firma J. Zwanenburg & Co. Overleden in 1905. De zaak werd voortgezet door de overgebleven firmant Sybrand Zwanenburg. De schenkster woonde met haar zuster in Eefde in een huis met de naam 'Kleinzand', genoemd naar de gracht in Sneek, waaraan hun ouders hadden gewoond.
literatuur: - Jaarverslag Fries Scheepvaart Museum 1963, p. 13

Identificatie
Titel
J.S. Zwanenburg, Sneek - etagèrezilver, voorstellende drie-koningen-lopers.
Objectnummer
FSM-Z-058
Objecttype
  • Etagèrezilver
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000012315
Werk
Breedte
cm
Hoogte
7.8 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Jan Sjerps Zwanenburg
Datering
Materiaal
  • Zilver
    Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA