Datering
Maker J. van Druten

Menu van het diner bij de herdenking van het 25-jarig bestaan van de H.B.S. Sneek.

Menu van het diner ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de H.B.S. te Sneek in 1889. Meerkleurig drukwerk met afbeelding van de school, drie portretten van leraren en enkele spotprenten. Rondom een banderol met daarop de initialen van de leraren.
Het menu heeft een bibliotheeknummer S-683 gehad, is nadien ingeschreven als voorwerp.

Identificatie
Titel
Menu van het diner bij de herdenking van het 25-jarig bestaan van de H.B.S. Sneek.
Objectnummer
FSM-E-556
Objecttype
 • Menu's
 • Herdenkingen
  Gebeurtenissen die vaak maar niet altijd officieel of feestelijk zijn en dienen om iets of iemand te herdenken of om mensen of gebeurtenissen uit het verleden te eren. Gebruik 'vieringen' voor gebeurtenissen die dankbare of gelukkige tevredenheid of eerbewijs uiten. Gebruik 'ceremonies ' voor formele gebeurtenissen die uitgebreid en plechtig worden uitgevoerd zoals door ritueel of protocol wordt voorgeschreven. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010141
Over
Onderwerpen
 • HBS
 • Onderwijs
  Te gebruiken voor het vakgebied dat zich bezighoudt met het gehele proces van het overbrengen van kennis, attitudes, vaardigheden of sociaal gewaardeerde karakter- of gedragseigenschappen. Gebruik 'opleiden' voor de specifieke activiteiten die betrekking hebben op het doelbewust overdragen van kennis, vaardigheden of sociale normen aan anderen. (AAT)
 • Sneek
Werk
Breedte
17.5 cm
Hoogte
25.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. J. van Druten
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA