Datering
Maker Onbekend

Lied, door de stads armenschool gezongen bij het bezoek van koning Willem I.

Lied. Drukwerk. Gezongen door de leerlingen van de stads armenschool van Sneek bij het bezoek van koning Willem I aan Sneek op 2 juli 1818. Titel' Eerbiedige Hulde, aan Zijne Majesteit, den Koning der Nederlanden (...) gezonden door de kinderen der stads armeschool te Sneek den Ju 1818'. Geschreven door J.G. Krol.
Het bezoek van Willem I was het eerste koninklijk bezoek aan Sneek. Koning Willem I bezocht Sneek samen met zijn zoon, prins Frederik. In de Leeuwarder Courant van 7 juli 1818 een verslag van dit bezoek. Daarin: 'En de kinderen der Stads-armenschool, met hunnen waardigen Onderwijzer J.G. Krol aan het hoofd, verwelkomden Z.M. buiten de poort, en gingen vervolgens in behoorlijke orde, onder het zingen van gepaste liederen, langs het Stadshuis. Een ieder was getroffend over de vriendelijkheid en goedheid van Z.M., en met blijde, dankbare vrolijkheid toegewijd, zonder dat de goede orde in het minst gestoord is'.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1994, p. 32-33

Identificatie
Titel
Lied, door de stads armenschool gezongen bij het bezoek van koning Willem I.
Objectnummer
FSM-1994-155
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000008505
Over
Onderwerpen
  • Koninklijke bezoeken
  • Onderwijs
    Te gebruiken voor het vakgebied dat zich bezighoudt met het gehele proces van het overbrengen van kennis, attitudes, vaardigheden of sociaal gewaardeerde karakter- of gedragseigenschappen. Gebruik 'opleiden' voor de specifieke activiteiten die betrekking hebben op het doelbewust overdragen van kennis, vaardigheden of sociale normen aan anderen. (AAT)
Werk
Breedte
20.5 cm
Hoogte
32.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA