Datering
Maker Geert Hessels Bos

Kerkboek in leren band met zilveren knip waarop: 'O.H. Cramer / 1844'.

Kerkboek in leren band met zilveren knip, waarop: 'O.H. Cramer/1844'. Op de schutbladen aantekeningen inzake de familie Oppedijk te IJlst.
Geert Hessels Bos. Geboren te Groningen in 1810. In 1840 goud- en zilversmid te Sneek. In 1841 in IJlst, in 1846 te Sneek, in 1863 te Sloten en in 1872 wederom terug naar Sneek. Overleden in 1889 te Sneek.

Identificatie
Titel
Kerkboek in leren band met zilveren knip waarop: 'O.H. Cramer / 1844'.
Objectnummer
FSM-1977-012
Objecttype
 • Kerkboeken
  1. Algemene term in de rooms-katholieke kerk voor een boek van religieuze aard, die gebeden, godvruchtige oefeningen en soms ook hymnische teksten bevatten. 2. In de reformartorische kerken is het de benaming voor een boek waarin behalve het Nieuwe Testament, het psalm- en gezangboek, de liturgische formulieren en belijdenisgeschriften zijn opgenomen. 3. In de oud-katholieke kerk wordt de benaming kerkboek gebruikt voor een boek met de teksten voor de eucharistieviering, de getijden en de sacramentsbedieningen, dat door de kerkgangers wordt gebruikt. Het boek komt alleen voor in gedrukte vorm. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • Boekbeslag
  Het geheel van (edel)metalen, geornamenteerde bescherm- en/of versierstukken op kostbare boeken. De delen (kunnen) zijn: de hoeken, een centraal middendeel, klamphouders en klampen en een houder met ring middenboven voor een draag- of vergrendelingsketting.
 • Boeken
  Items comprising a collection of leaves of paper, parchment, wood, stiffened textile, ivory, metal tablets, or other flat material, that are blank, written on, or printed, and are strung or bound together in a volume. (Project Fotografie)Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of een band van redelijke formaat. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000000369
Over
Onderwerpen
 • Genealogie
  Genealogie of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een familie. (Wikipedia)
Werk
Breedte
4.5 cm
Hoogte
15.5 cm
Lengte
9.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Geert Hessels Bos
Datering
Materiaal
 • Leer
  Leer is een dierenhuid die gelooid is met stoffen die ervoor zorgen dat de collageenstructuur zich onderling verbindt en stabiliseert. Looistoffen kunnen plantaardig van oorsprong zijn (bijvoorbeeld eikenrun) van minerale oorsprong (bijvoorbeeld chroomzouten) of vetten of oliën die in de huid gewerkt worden. Het looien verandert het leer onomkeerbaar.
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA