Bouwjaar

HK 73

Identificatie
Type
Scheepsregistratie
Visserijnummer
HK 73
Titel
HK 73
Datum inschrijving
1942-12-29
Objectnummer
CVR009998
Museum
Centraal Visserijregister
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/cvr-cvr-40009998
Schip
Scheepstype
  • botter
    Vissersvaartuig van vooral het zuidelijke deel van de Zuiderzee. Viste in het bijzonder met sleepnetten en met kuilnetten. De botter had een licht V-vormig vlak met een even uitspringende kiel, hoekige kimmen en een bol openvallend, gladboordig beplankt boord. De lichtgebogen voorsteven viel vrij sterk naar voren, de rechte achtersteven had een nogal sterke valling. Het voorschip was bol, maar niet vol gebouwd en sterk geveegd, evenals het slank gebouwde achterschip. De botter had een hoge kop. Het voorschip was gedekt tot aan de mast. Daarachter bevindt zich het ruim waarin bij visbotters een grote bun stond. Botters hadden verschillende kenmerken naargelang hun herkomst. (MARDOC)Een middelgroot vissersschip met een relatief hoge voorsteven en een laag open achterschip. (Licht aan boord (2010))
Werf & Eigenaar
Bouwjaar
Aankoop & Licentie
Verworven
kopie 1 januari 2018
Licentie
All rights reserved