Datering
Maker Hendrik Spilman

De Zuiderpoort te Stavoren. 't Stadhuis te Stavoren

Twee voorstellingen onder elkaar op één blad van de Zuiderpoort en het Stadhuis te Stavoren

Gedetailleerde beschrijving

Twee voorstellingen onder elkaar op één blad, met elk een onderschrift en binnen afzonderlijke kaders.; (1) Boven een gezicht op een stadspoort. Links op de voorgrond een weide met koeien en schapen. Vanaf rechtsonder loopt een weg naar achteren in de richting van de stad. Twee wandelaars en een rijtuig met twee paarden ervoot zijn op de weg weergegeven voor de stadspoort. De poort is een eenvoudige poort met een hekwerk. De stadswal iets verder naar achteren is ook voorzien van een eenvoudige poort. Op de achtergrond steken boven de wal de daken van huizen en een kerk en een windmolen uit.; (2) Onder een gezicht op een brede stenen brug die vrijwel de hele breedte van de voorstelling vult. Aan de overzijde van een brug een straat langs het water waaraan huizen. Het huis recht achter de brug is het stadhuis, met bordestrap en versierd tympaan en een torentje op het dak. Op de brug en voor de huizen zijn een aantal mensen voorgesteld.; Titels: m.o. in de marges van de afzonderlijke voorstellingen.In: Het verheerlijkt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten, uitgegeven door Isaac Tirion (1745-1774)

Identificatie
Titel
De Zuiderpoort te Stavoren. 't Stadhuis te Stavoren
Objectnummer
001252
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-9632
Over
Onderwerpen
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
9.8 cm
Hoogte
15.2 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Hendrik Spilman (vervaardiger)
 2. Abraham Rademaker ()
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
 • inkt
  Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • Etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 6 januari 1948
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Stavoren
 • Leiden
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

, –

Trefwoorden