Datering

Dubbel woonhuis Vollenhove

Dubbel woonhuis Vollenhove met bokkinghang

Uitgebreide beschrijving

Voorkamer en zijkamer waartussen dubbele schoorsteen; in zijkamer bedschot met kastje en kelderluik tussen twee bedsteden; achterruimten onder aankapping en een aangebouwde bokkinghang vanuit rechter achterruimte. Uit opmeting en foto's valt te reconstrueren dat het een dubbele woning geweest moet zijn: Linker woning: een, mogelijk houten, bedschot tegenover de voordeur; bedsteden onder de aankapping: Rechter woning was toegankelijk via achterruimte met deur in zijgevel: ruimte voor buitendeur later overdekt zoals herbouwd. De bedsteden waren hier boven kelder langs de zijgevel: bedschot tegenover de stookplaats. De interieurs waren geheel verdwenen: bij de reconstructie was uitgegaan van een woning en is daarom een tussendeur naast de schouwtjes aangebracht en geen bedsteden in het linker deel en rechts geen deur naar achter. Deze tenslotte wel aangebracht, maar tussendeur is gebleven. Ter vervanging zijn uit een naburig slooppand afkomstig schouwtje, bedschot, kamerdeuren, en kastbetimmering, met typerend imitatie houtbeschilderingen, hier toegepast.

Identificatie
Titel
Dubbel woonhuis Vollenhove
Objectnummer
VN-4
Objectcategorie
Gebouwen
Objecttype
  • woonhuis
    Woonhuizen zijn huizen waarin gewoond wordt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-76269
Over
Trefwoorden
  • visrokerij
    Visrokerijen zijn werkcomplexen van vissers of visventers bestaande uit vishangen, woningen, opslagruimten en boetruimten. Bepaalde vissoorten, zoals aal en makreel, worden er gerookt. (Van Dale)
Werk
Breedte
115 cm
Diepte
213 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
  • Vollenhove

Trefwoorden