Datering

Zwartsluis De Dijk Straatbeeld

Straatbeeld. Links een electriciteitspaal, leilindes en drogende visnetten. Rechts een broodbakkerij met neergelaten zonnewering. Op de stoep broodmanden.

Identificatie
Titel
Zwartsluis De Dijk Straatbeeld
Objectnummer
F055192
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-62355
Over
Onderwerpen
 • Bakkersbedrijf
  Bakkerswinkels zijn winkels en/of werkplaatsen van bakkers; mensen die beroepsmatig brood, banket e.d. (bakken en) verkopen. Bakkers bakken ’s nachts het brood en vroeg in de ochtend begint de verkoop. Bakkerswinkels tonen een grote mate van verspreiding in steden.
 • Leilinde
  Leilinden zijn lindebomen (Tilia) zo gesnoeid dat ze een schaduwvormend scherm voor de gevels van boerderijen en woonhuizen vormen. Leilindes zijn in een groot deel van Nederland toegepast. Soms zijn linden voor huizen ook wel als knotboom gesnoeid. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Zwartsluis