Datering
Maker C.J. (Hollum) Manje

Groet uit HOLLUM (A) Dorpsgezicht, Ameland

Enkele panden aan dorpsweg, gezien vanaf een akker. Voor middelste pand, een schooltje, staan klantenbij de wagen van de ijscoman.

Identificatie
Titel
Groet uit HOLLUM (A) Dorpsgezicht, Ameland
Objectnummer
F015743
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-34049
Over
Onderwerpen
 • omheining
  Een afscheiding rond een bepaald terrein of erf. (WikiWoordenboek)
 • schoolgebouw
  Gebouwen waarin scholen zijn ondergebracht, meestal lagere scholen, als zodanig ontworpen of aan dit doel aangepast. (AAT)
 • ijscokarretje
  IJskarren zijn verrijdbare, gekoelde karren voor het uitventen van traditioneel bereid schepijs of verpakt fabrieksijs. In het verleden hielden vooral banketbakkers zich met de ijsbereiding bezig. Aan het einde van de 19de eeuw gingen ze over tot de verkoop van ijs in hun winkels. Met name in Amsterdam en Den Haag werd ijs ook op straat uitgevent. De straatverkoop was met name gericht op de gewone man en diens kinderen. (Wikipedia/Techniek in Nederland/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • woonhuis
  Woonhuizen zijn huizen waarin gewoond wordt.
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
 1. C.J. (Hollum) Manje ()
Datering
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Hollum
 • Leiden

Trefwoorden