Datering

Petroleumvergasser Voltra

Het apparaat is een verbetering van de petroleumbrander op basis van het beschikbaar komen van elektriciteit in de huishoudens. Als zodanig een belangwekkende overgangsvorm. Het apparaat werd overtollig toen in ca. 1950 een elektrisch kooktoestel in de keuken kwam.

Petroleumvergasser van het merk Voltra (Ned. Patent 29744). elektra verwarmt de petroleum in een buis, die tot verdamping komt, waarna een vlam kan worden gemaakt. Na ca. 10 minuten geeft het apparaat een warme en gelijkmatige vlam.

Identificatie
Titel
Petroleumvergasser Voltra
Objectnummer
023705
Objectcategorie
Huisraad
Objecttype
  • kooktoestel
    Een kooktoestel in de vorm van een kookplaat of komfoor is een toestel waarmee gekookt kan worden. Het is meestal in de keuken te vinden. Een kookplaat kan onderdeel zijn van een elektrisch fornuis of een gasfornuis, maar wordt ook los toegepast.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-18153
Werk
Hoogte
31 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
  • metaal
    Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
  • porselein
    A material comprising white clay, or "kaolin," and a feldspathic rock, that react when fired so the clay serves to hold the shape of the object and the rock fuses into a natural glass. In China, it includes any such ware that is highly fired enough to produce a ringing sound when struck. In Europe, it is limited to hard-fired ceramic that is translucent. (Project Fotografie)Verwijst naar een soort keramiek van vuurbestendige witte klei, of 'kaolien', en een veldspaathoudende steen die tijdens het bakken reageert. De klei zorgt ervoor dat het voorwerp de vorm behoudt, terwijl de steen wordt omgezet in natuurlijk glas. In China verwijst dit naar alle soorten aardewerk die zo hard worden gebakken dat er een rinkelend geluid ontstaat als het kapot wordt geslagen. In Europa verwijst het alleen naar hardgebakken doorschijnende keramiek. (Project Fotografie)Porselein is bij hoge temperatuur gebakken porseleinaarde die gemengd is met gemalen bot, dat als vulstof en vloeimiddel dient. (AAT-Ned). Porselein is verglaasd aardewerk met een fijne textuur; het wordt gebakken bij temperaturen boven de 1260°C. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking 17 september 2007
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Wervershoof
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Wim Zandbergen

Trefwoorden