Datering
Maker

Een Huwelijk op het eiland Marken in de Zuiderzee

Een Huwelijk op het eiland Marken in de Zuiderzee

Gedetailleerde beschrijving

Volksprent. Uit 'MEIJERS PRENTEN 3e Serie.', 'No. 58'.; Samengesteld uit 6 voorstellingen die elk van een rijmpje van verschillende lengte zijn voorzien. Het geheel vertelt over de gebeurtenissen rond een huwelijk op Marken tussen Klaas en Griet; vanaf het aanzoek tot het 50-jarig huwelijk.; [1] HET AANZOEK.; Linksboven: links een vrouw en rechts een man, zittend aan een tafel. De vrouw heeft de handen in de schoot, de man houdt zijn hoed in beide handen voor zich.; [2] NA HET HUWELIJK.; Rechtsboven: een man en vrouw staan gearmd voor een met dennegroen versierd huis waarvan de deur open staat.; [3] DE BRUILOFTSVAART.; Midden: twee volgeladen open boten worden voortgeboomd op het water tussen riet. De voorste boot heeft een krans van groen op de plecht; het bruidspaar zit voorin dit scheepje en houdt elkaar bij de hand.; [4] KINDERFEEST.; Linksonder: Vier kinderen zijn geschaard rond een laag tafeltje, zij eten uit één kom. Op de voorgrond een hond en rechts een amnd en een pop op de vloer.; [5] OP DE BRUILOFT.; Middenonder: een dansend gezelschap in een interieur, met aan de balken een krans van groen en een pinksterkroon.; [6] DE OUDERDOM.; Rechtsonder: een oude man en vrouw houden elkaar bij de hand in een interieur. Links staan twee stoelen voor een schoorsteen. De man steunt op een wandelstok en de vrouw houdt zijn pijp vast. Titel: m.b. als opschrift.; Imp.: [1] in de voorstelling: r.o.: JR [ineen]; [2] in de voorstelling: l.o.: JR [ineen]; [4] in de voorstelling: r.o.: JR [ineen]; [5] in de voorstelling: r.o.: JR [ineen]; in de marge: l.b.: MEIJER'S PRENTEN 3e Serie.; r.b.: No. 58.; Opschriften/merken: versozijde: m. in potlood: Pier de Jong [voor restauratie]. [Op drager geplakt, daardoor opschrift niet te lezen.] Het aanzoek.; Waar hart en oog elkaar reeds kent,; Dient haast geen aanzoek meer;; En toch, al is 't genoeg bekend, Hier ziet men 't nog eens weêr. [...]; [3] De Bruiloftsvaart.; Hier vaart men naar de Zuiderzee, Ter eer van 't jeugdig paar.; En vriend en magen varen meê, Met heel hun kind'ren schaar. [...]; [5] Op De Bruiloft.; Lang leve dan de bruidegom en ook zijn jonge bruid!; Zoo klinkt het op hun bruiloft hier, bij 't vroolijk maatgeluid; De Stokvisch en de Bokking, hé, die trouwen immers niet,; Dus zingen en dus springen wij, ter eer van Klaas en Griet.

Identificatie
Titel
Een Huwelijk op het eiland Marken in de Zuiderzee
Objectnummer
021963
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • lithografie (prent)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Over
Onderwerpen
 • huwelijk
  Verwijst doorgaans naar de wettelijke en sociale verbintenis van een man en vrouw als echtgenoten, hoewel de term tegenwoordig ook wordt gebruikt voor de verbintenis van een homoseksueel stel. Gebruik 'bruiloften' voor de huwelijksvoltrekking of -ceremonie. De term wordt soms gebruikt om in algemene zin te verwijzen naar een nauwe of intieme relatie, die niet beperkt is tot mensen. (AAT)
 • klederdracht
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
 • volksprent
  Prent, al dan niet met onderschrift, bedoeld voor een groot publiek, goedkoop en in grote hoeveelheden gemaakt. De eenvoudig te begrijpen boodschap was belangrijker dan de esthetische waarde.
Werk
Breedte
34.5 cm
Hoogte
42.9 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)
Techniek
 • lithografie (techniek)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking 24 augustus 1993
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Marken
 • Raalte
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae

Trefwoorden