Datering
Maker P. Blaeuw

Marine met verscheidene schepen, waaronder walvisvaarder

Schepen op volle zee. Aan de horizon zijn op het land nog kerktorens en huizen te onderscheiden. Links op de voorgrond een driemaster (hoeker als walvisvaarder), daarachter en rechts ervan enkele kleinere zeeschepen. Voor deze schepen langs varen twee mannen in een kleine boot van links naar rechts. Links drijft een boei. (In de binnenrand: P. Blauw / 1793). Opschriften/merken: L.o. in penseel in grijs (in de binnenrand van de ton): P. Blauw /1793

Identificatie
Titel
Marine met verscheidene schepen, waaronder walvisvaarder
Objectnummer
009419
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • tekening
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-14567
Over
Onderwerpen
 • Hoeker
  Een robuust gladboordig rondspant kielschip met scherpe lijnen in het achterschip. Als vissersschip zo genoemd omdat het met hoekwant viste, waarbij in het laatst van de 18e eeuw ook de naam 'hoekerbuis' opduikt voor een buis met bun zoals de hoekers. Men noemde dat 'kweeën'. De benaming hoeker is zoals gezegd ontleend aan de visserijmethode die werd bedreven: het vissen met haken of houcken. (vaartips.nl)Klein tot middelgroot zeeschip van in de Middeleeuwen tot in de 19de eeuw vooral in de Nederlanden gebruikt voor de visserij en koopvaardij. (MARDOC)
 • Walvisvaarder (vaartuig)
  Schepen die worden gebruikt bij een onderdeel van de walvisvangst.Walvisvaarders zijn van oorsprong zeilvaartuigen die werden gebruikt voor het jagen op walvissen. Tegenwoordig zijn het gemotoriseerde vaartuigen voor de verwerking van gevangen walvissen, tevens moederschip van de vangboten. (AAT-Ned)
 • Tweemaster
  Zeilschip met twee masten met daaraan ongeveer even grote grootzeilen. (debinnenvaart.nl)
 • Visserijvaartuig
  Boot, schuit of schip gebruikt bij het vissen of het vervoer van (levende) vis. (debinnenvaart.nl)Vissersboten zijn boten die vissers gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep. Zowel kleine houten boten als grote gemotoriseerde boten worden gebruikt voor visserij op zee of op de binnenwateren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Werk
Breedte
67.2 cm
Hoogte
49.2 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. P. Blaeuw ()
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 2 februari 1976
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden