Datering

Programma van feestelijkheden gedurende de Zuiderzee- Visscherij-Tentoonstelling

Gedetailleerde beschrijving

Programma van feestelijkheden gedurende de Zuiderzee- Visscherij-Tentoonstelling. Maandag 25 augustus, 11 uur Officieele Opening der Tentoonstelling. Dinsdag 26 augustus, 10 uur Op het ZVT terrein muziek van de Beiersche Kapel van Herne (Westfalen). Opvoering van het Openluchtspel. Woensdag 27 augustus, 10 uur Op het ZVT terrein muziek van de Beiersche Kapel van Herne. Oud-Hollandsche Draverij enz.

Identificatie
Titel
Programma van feestelijkheden gedurende de Zuiderzee- Visscherij-Tentoonstelling
Objectnummer
022196-13
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-104669
Over
Onderwerpen
 • Tentoonstelling
  Een tentoonstelling is het tonen van voorwerpen aan het publiek.
 • Zuiderzeevisserij
Werk
Breedte
18.5 cm
Hoogte
26 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
 • inkt
  Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Verworven
museuminstelling 8 augustus 1995
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch , d/Arch

Trefwoorden