Datering

Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de Zuiderzee-visscherij tentoonstelling Enkhuizen 25 augustus 1930 6 september

Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de Zuiderzee-visscherij tentoonstelling Enkhuizen 25 augustus 1930 6 september

Identificatie
Titel
Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de Zuiderzee-visscherij tentoonstelling Enkhuizen 25 augustus 1930 6 september
Objectnummer
022196-19
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • uitnodiging
Over
Onderwerpen
 • tentoonstelling
  Een tentoonstelling is het tonen van voorwerpen aan het publiek.
 • Zuiderzeevisserij
Werk
Breedte
17.5 cm
Hoogte
10 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Verworven
museum 8 augustus 1995
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden