Datering
Maker Jan Peeters

Slooten / Worcvm / Ylst / Hindeloope

Vier stadsgezichten op een plaat.

Gedetailleerde beschrijving

Vier stadsgezichten op een plaat. Op elk gezicht staat middenboven het stadswapen afgebeeld. Linksboven een gezicht op Sloten vanaf het Slotermeer, drie zeilschepen waarvan de linker net de zeilen heist, links een baken; rechtsboven gezicht op Workum met op de voorgrond een weidelandschap, rechts is een rokende kalkoven te zien; linksonder gezicht op Ijlst met op de voorgrond twee schepen in de vaart; rechtsonder gezicht op Hindeloopen vanuit zee.; Onder de prenten nog binnen de moet de gegraveerde signaturen: Ioannes Peeters deliniavit, Casper Bottats fecit aqua forti excudit Antverpiæ cum priuilegio 3-1674.; Onder de prenten in boekdruk een beschrijving van de steden in de Nederlandse en Franse taal. Uit: Thoneel der steden en sterckten van 't Vereenight Nederlandt, Antwerpen, 1674

Identificatie
Titel
Slooten / Worcvm / Ylst / Hindeloope
Objectnummer
022343
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-10248
Over
Onderwerpen
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
24.4 cm
Hoogte
14.3 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Jan Peeters (vervaardiger)
 2. Gaspar Bouttats (graveur)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Techniek
 • Etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 23 februari 1999
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Hindeloopen
 • IJlst
 • Sloten (Friesland)
 • Workum
 • Lisse
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

, –

Trefwoorden