Datering
Maker Christianus Schotanus

Ylst

Stadsplattegrond van IJlst

Gedetailleerde beschrijving

Titel middenboven. - Profiel van IJlst boven over de gehele breedte. - Wapens (2): linksboven het wapen van Friesland ; rechtsboven het stadswapen ; de wapens staan in het profielgedeelte. - Legenda A-E rechtsonder. YLST. - Schaal [ca. 1:4.200]. - [s.l. : s.n., 1664]. - 1 plattegrond met profiel : kopergravure ; 27,5 x 35,5 cm. - Schaal naar Blaeu. - Gebouwen in opstand. - ZO boven. - Profiel van IJlst boven over de gehele breedte vanaf het ZO gezien. Wapens (2): linksboven het wapen van Friesland ; rechtsboven het stadswapen ; de wapens staan in het profielgedeelte. - Legenda A-E rechtsonder. - In: BESCHRYVINGE ¦ ENDE ¦ Nieuvve Caerten ¦ VAN DE ¦ HEERLIJCKHEYDT ¦ VAN ¦ FRIESLANDT ¦ TUSSCHEN ¦ 't Flie ende de Lauwers. ¦ 1664 [handschrift]. / C.[hristiaan] S.[chotanus à Sterringa].

Identificatie
Titel
Ylst
Objectnummer
005202
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • stadsplattegrond
  Stadskaart: plattegrond van een stad met straten etc.; ook: stadsplan.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-6201
Over
Onderwerpen
 • Cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
35.9 cm
Hoogte
27.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Christianus Schotanus (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Techniek
 • Kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 19 augustus 1955
Licentie
BY-SA
Locaties
 • IJlst
 • Workum
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden