Datering
Maker Evert Maaskamp

Broek over 't Havenrak te Zien.

Gezicht op Broek in Waterland vanaf het wtaer. Op de voorgrond water, met vijf varende en afgemeerde bootjes en schepen. Rechts voor de oever waar een vrouw op staat met in de linker hand een emmer. Verder naar achteren op de oever bomen. Aan de overzijde van het watertussen rijen bomen huizen en rechts van het midden de kerk met de toren links.; Opschriften/merken: m.o. in de marge onder de titel in bruine inkt: Village de Broek, dans la Nord-hollande.

Gedetailleerde beschrijving

Gezicht op Broek in Waterland vanaf het wtaer. Op de voorgrond water, met vijf varende en afgemeerde bootjes en schepen. Rechts voor de oever waar een vrouw op staat met in de linker hand een emmer. Verder naar achteren op de oever bomen. Aan de overzijde van het watertussen rijen bomen huizen en rechts van het midden de kerk met de toren links.; Opschriften/merken: m.o. in de marge onder de titel in bruine inkt: Village de Broek, dans la Nord-hollande.

Identificatie
Titel
Broek over 't Havenrak te Zien.
Objectnummer
000994
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-10235
Over
Onderwerpen
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • prentkunst
  Kunst die bestaat in het vervaardigen van prenten; voortbrengselen van de prentkunst.
Werk
Breedte
19.6 cm
Hoogte
13.2 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Evert Maaskamp (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Verworven
onbekend 1949
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Broek in Waterland
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden