Datering

't Stadhuis, het Hof en Burger-Weeshuis te Leeuwarden

Het Raadhuisplein met rechts het stadhuis en links het Burger-weeshuis later school.

Identificatie
Titel
't Stadhuis, het Hof en Burger-Weeshuis te Leeuwarden
Objectnummer
F021978
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-39464
Over
Onderwerpen
 • raadhuis
  Gebouw waar burgemeester en vroedschap, de raad, bijeenkwam, en waar door de schout of vierschaar recht werd gesproken, rechthuis. De naam werd ook in steden gebruikt. (Haslinghuis)
 • weeshuis
  Een weeshuis is een gesticht of instelling voor de verzorging van ouderloze kinderen en kinderen voor wie de ouders niet zelf kunnen zorgen. (Wikipedia)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • prentkunst
  Kunst die bestaat in het vervaardigen van prenten; voortbrengselen van de prentkunst.
Vervaardiging
Datering
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Leeuwarden
 • Leiden

Trefwoorden