Datering
Maker Koninklijke Nederlandse Munt

Postzegel van 10 cent met beeltenis van Koning Willem III en poststempel Sneek

Postzegel. Gedrukt in donkerrood. Afbeelding van Koning Willem III en profil, kijkend naar rechts. Opschriften: 'POST ZEGEL' en '10 C'. Over de zegels een stempel in zwarte inkt, een zogenaamd halfrond-francostempel. Daarin de plaatsaanduiding SNEEK, de dagaanduiding 12/9 en het jaartal 185. (deels weggevallen naast de postzegel) waaronder het woord FRANCO, dat ook deels is weggevallen.
Deze zegels, naar ontwerp van Agnites Vrolijk, werden uitgegeven van 1852 t/m 1864 in verschillende kleuren en waardes.

Identificatie
Titel
Postzegel van 10 cent met beeltenis van Koning Willem III en poststempel Sneek
Objectnummer
FSM-2018-021-B
Objecttype
  • Postzegels
    Wordt gebruikt voor door de overheid wettig verklaarde plakzegels, gedrukte of handmatig aangebrachte stempels of machinale frankeringen als bewijs van vooruitbetaling van het verschuldigde port. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000025309
Over
Onderwerpen
  • Posterijen
  • Sneek
Werk
Breedte
2.0 cm
Hoogte
2.3 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Koninklijke Nederlandse Munt
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA