Datering
Maker Petrus Regout

Suikerpot van Engels aardewerk.

Suikerpot van Engels aardewerk (imitatie van zwart Basalt Ware). Ook wel rouwservies genoemd. Zwart aardewerk met decoraties in relief.
Tjitske van Rijs-Tiersma (Kubaard 31 oktober 1913 - Sneek 16 januari 2005) legateerde de kan en suikerpot. In haar werkzame leven was zij onderwijzeres. Sinds 22 juli 1957 weduwe van drs. Jan Brechtus van Rijs. Zijn vader, Jan van Rijs, schoonvader van Tjitske van Rijs-Tiersma was predikant te Tjerkwerd (1897-1933).
Literatuur: - Zie de documentatiemap, Rijs-Tiersma, Tjitske van. - Kalma, J.J. Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten (1880 - 1959), Leeuwarden 1959, p. 120. - A. Polling, Maastrichtse Ceramiek (Lochem, 1980). - Vugt, Thijs van, "Verzet tegen kinderarbeid 19de eeuw. De werkplaats uit, de school in. Leren, rondlopen of werken? De fabrieken van Regout en het Boschstraatkwartier-Oost in Maastricht tussen 1829 en 1904 en kinderarbeid rond 1880", in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 63 (2009). - A. Polling, Maastrichtse ceramiek. Merken en dateringen, (De Tijdstroom Lochem/Poperinge 1980), p. 20 en 68. (P-140).

Identificatie
Titel
Suikerpot van Engels aardewerk.
Objectnummer
FSM-2005-089-B
Objecttype
  • Melkkannen
    Te gebruiken voor houders bedoeld om melk te bevatten en te serveren, vooral voor middelgrote kannen met een handvat en een tuit of schenkopening, soms ook voorzien van een deksel; gewoonlijk gemaakt als onderdeel van een theeservies; oorspronkelijk uit het begin van de 18de eeuw. Gebruik ‘roomkannen’ voor houders, meestal kleine kannen, voor het bewaren en serveren van room. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000024704
Werk
Hoogte
7.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Petrus Regout
Datering
Materiaal
  • Aardewerk
    Aardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur.
  • Porselein
    A material comprising white clay, or "kaolin," and a feldspathic rock, that react when fired so the clay serves to hold the shape of the object and the rock fuses into a natural glass. In China, it includes any such ware that is highly fired enough to produce a ringing sound when struck. In Europe, it is limited to hard-fired ceramic that is translucent. (Project Fotografie)Verwijst naar een soort keramiek van vuurbestendige witte klei, of 'kaolien', en een veldspaathoudende steen die tijdens het bakken reageert. De klei zorgt ervoor dat het voorwerp de vorm behoudt, terwijl de steen wordt omgezet in natuurlijk glas. In China verwijst dit naar alle soorten aardewerk die zo hard worden gebakken dat er een rinkelend geluid ontstaat als het kapot wordt geslagen. In Europa verwijst het alleen naar hardgebakken doorschijnende keramiek. (Project Fotografie)Porselein is bij hoge temperatuur gebakken porseleinaarde die gemengd is met gemalen bot, dat als vulstof en vloeimiddel dient. (AAT-Ned). Porselein is verglaasd aardewerk met een fijne textuur; het wordt gebakken bij temperaturen boven de 1260°C. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA