Datering
Maker Goedewaagen

Wandbord vervaardigd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Comité Kerstfeest op Zee.

Wandbord. Aardewerk. Blauw beschilderd. Op het plat een voorstelling van een zeeman die een maretak bevestigd aan het uiteinde van de kluiverboom. Op de rand van het wandbord bloem- en bladmotieven. Boven de voorstelling staat te lezen: "Kerstfeest op Zee". Eronder: "1947 - 2007".
Comité “Kerstfeest op Zee”. In 1947 opgericht door Jonkheer Ort en zijn twee dochters en wat later door diverse echtgenotes van Koopvaardijpredikanten voortgezet. Het comité verzorgt kerstpakketten voor zeevarenden die hun kerstfeest aan boord moeten vieren. Het bordje is uit het pakket van 2007 afkomstig. (bron: www.kerstfeestopzee.nl)
De afbeelding op het plat is geïnspireerd op een bekende tekening van Henry Robert Robertson (1839-1921) getiteld: Christmas on the “Wave”. Deze tekening werd gepubliceerd in het kerstnummer van The Illustrated London News (16 December 1874). In één van zijn brieven - nr. 275 uit 1882 - noemt zelfs Vincent van Gogh deze afbeelding. In 1875 vervaardigde de aardewerkfabriek Petrus Regout te Maastricht een wandbord met deze afbeelding. Vermoedelijk is dat bord op haar beurt gebruikt als inspiratie voor dit exemplaar uit 2007. (naar aanvulling dd. 27-03-2014)

Identificatie
Titel
Wandbord vervaardigd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Comité Kerstfeest op Zee.
Objectnummer
FSM-2008-212
Objecttype
 • Wandborden
  Bord van aardewerk of tin voorzien van tekst en/of voorstelling, dat als sierobject of als gedenkteken aan de wand hangt.
 • Gedenkborden
  1. Een in een lijst gevatte, houten paneel met een gecalligrafeerde tekst, al dan niet mede voorzien van een voorstelling of versiering, ter herinnering aan een bijzondere gebeurtenis 2 Bord met een gecalligrafeerde tekst, al dan niet verlucht met voorstelling en/of versiering, die herinnert aan een bijzondere gebeurtenis.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000021218
Over
Onderwerpen
 • Zeelieden
 • Kerstfeest
  Verwijst naar het christelijke feest waarmee op 25 december de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Het kerstfeest is voor het eerst gedocumenteerd in 336 in Rome. Het gebruik om het feest op 25 december te vieren ontstond in de 4de eeuw in de westerse kerk als christelijke opvolger van het heidense midwinterfeest, waarmee de geboorte van de onoverwonnen zon werd gevierd. In het oosten werd aanvankelijk 6 januari als geboortedatum van Christus aangehouden, maar in de 5de eeuw was 25 december algemeen aanvaard; de Armeense kerk viert echter nog altijd Kerstmis op 6 januari. Kerstmis heeft het feestelijke element (versieringen, geschenken) overgenomen van de Romeinse Saturnalia en andere heidense feesten in dezelfde tijd van het jaar. Kerstmis is in de loop van de eeuwen tradities blijven opnemen; veel tegenwoordige kerstgewoonten zijn van niet-christelijke oorsprong. Altijdgroene bomen zijn bijvoorbeeld symbolen van overleven en worden al met Kerstmis geassocieerd sinds de Europese middeleeuwen. Kerstmis wordt vanouds beschouwd als een familie- en kinderfeest. In veel landen worden geschenken uitgewisseld uit naam of in de geest van de patroonheilige van het kerstfeest, Sint Nicolaas, oftewel de Kerstman. (AAT)
Vervaardiging
Maker
 1. Goedewaagen
Datering
Materiaal
 • Aardewerk
  Aardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA