Datering
Maker S. Poppema

Kalligrafie aangeboden aan dr. G.N. Bouma bij diens afscheid in 1928.

Kalligrafie. Met het embleem van de Nederlandse Spoorwegen, de Waterpoort, het aesculaapteken en dertig namen. Opschrift: 'AANGEBODEN DOOR LEDENV.H. / Z. EN O. FONDS DER N.S. / A.D. WELED. ZEERGELEERDE HEER / DR. G. BOUMA / BIJ HET BEEINDIGEN VAN ZIJN / AMBT / SNEEK / 10 MEI 1928'.
dr. Gerben Nammens Bouma. Geboren te Sneek op 9 juni 1858 en aldaar overleden op 30 jan. 1935. Hij was een zoon van de Sneker meelfabrikant Nammen Gerben Bouma en Akke Droge. Hij trouwde in 1888 met Wildina Christina Beekhuis (1868-1952), dochter van dr. W. beekhuis te Sybrandabuorren en Titia Idzerda. Dr. G.N. Bouma was arts. Hij betrok op 12 mei 1887 het herenhuis aan de Noorderhorne en vestigde er zijn praktijk, die dankzij zijn kunde en werkkracht al spoedig bijzonder uitgroeide. Dr. Bouma stond aan de wieg van de moderne geneeskunde in Sneek. Hij was ook de initiatiefnemer tot het stichten van een ziekenhuis in Sneek. Vandaar dat de straat waaraan het ziekenhuis verrees naar hem werd genoemd: Dr. Boumaweg. Ook maatschappelijk was dr. Bouma zeer actief. Zo was hij lid van de gemeenteraad van 1902 tot 1910 en was wethouder van 1911 tot 1919.
literatuur: - Pieter Terpstra, Bouwen aan zorg (geschiedenis van het Sint Antonius Ziekenhuis te Sneek 1903-1994), Sneek - 1994.

Identificatie
Titel
Kalligrafie aangeboden aan dr. G.N. Bouma bij diens afscheid in 1928.
Objectnummer
FSM-1976-307
Objecttype
 • Kalligrafieën
 • Tekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000014204
Over
Onderwerpen
 • Ziekenhuizen
  Ziekenhuizen zijn gebouwen die bedoeld zijn voor de behandeling en verpleging van patiënten. Een ziekenhuis bestaat meestal uit een polikliniek, een beddenhuis en behandelafdelingen zoals de operatiekamers, de röntgenafdeling, laboratoria en intensive care afdeling. In de 18de eeuw ontstonden de zogenaamde corridorziekenhuizen. Eind 19de eeuw kwamen in Nederland de eerste paviljoenziekenhuizen. In het begin van de 20ste eeuw kwam men tot een meer geconcentreerde bouwwijze, maar pas na de tweede wereldoorlog zag men hoogbouw in de ziekenhuiswereld. (Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland / N. Mens en C. Wagenaar, 201)
 • Sneek
Werk
Hoogte
31.0 cm
Lengte
29.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. S. Poppema
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA