Datering
Maker Onbekend

Boekslot en boekhaak van een onbekende zilversmid.

Boekslot en boekhaak. In ajour versierd met bloem- en bladmotieven, parelranden en musicerende putti.
Dit boekbeslag is in 2005 bevestigd aan een kerkboek (Amsterdam, Nederlandse Bijbelcompagnie 1818 en Haarlem, Joh. Enschede & Zonen, 1833). In het kerkboek handschriftelijke familieaantekeningen betreffende Melis Hessels Walsweer (8 september 1812 - 12 september 1852) en Anke Siedses Goinga (11 april 1815 - 12 mei 1853) en hun kinderen Hessel Melis (10 november 1836), Sjieuwke Melis (2 mei 1838 - 19 december 1838), Sieds Melis (23 december 1839 - 3 april 1844), Sjoukje Melis (15 september 1841), Willem Melis (27 november 1843, Sieds Melis (9 september 1845, Yde Melis (3 november 1847 - 19 april 1849), Yde Melis (20 oktober 1849), Melis Melis (6 mei 1853).
Het kerkboek is afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw T. van Rijs-Tiersma. Haar moeder was Rigtje Goinga, dochter van Sieds Sierks Goinga en Sieuwke Wypkes Baarda. Sieds Sierks Goinga was een neef van Anke Siedses Goinga. Het is waarschijnlijk door zijn vader, Sierk Siedses Goinga, gekocht op het boelgoed dat op 15 juni 1853 ten sterfhuize van Anke Siedses Goinga, weduwe van Melis Hessels Walsweer, te Nijland werd gehouden.
Literatuur: - Leeuwarder Courant 10-06-1853

Identificatie
Titel
Boekslot en boekhaak van een onbekende zilversmid.
Objectnummer
FSM-1989-961
Objecttype
  • Boekbeslag
    Het geheel van (edel)metalen, geornamenteerde bescherm- en/of versierstukken op kostbare boeken. De delen (kunnen) zijn: de hoeken, een centraal middendeel, klamphouders en klampen en een houder met ring middenboven voor een draag- of vergrendelingsketting.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000006819
Werk
Breedte
cm
Hoogte
cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Zilver
    Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA