Datering
Maker Albertus Martein J.Hzn. Sustring

J. Schijfsma zilversmederij n.v., Sneek - roer, 1970.

Zilveren model van een roer.
De ontwerper van het roer is A.M. Sustring uit Sneek. Hij nam als voorbeeld het roer van het model van de paviljoentjalk in het museum (objectnr. K-017). Alleen de helmstok is korter uitgevoerd. De ontwerpen van het roer worden bewaard onder het objectnummer S-410.
In 1939 werd A.M. Sustring Jhz. de compagnon van Johannes Schijfsma (de zoon van Johannes Hendrikus, geboren in 1882). In 1942 nam hij de zaak over. De naam van het bedrijf werd: J. Schijfsma zilversmederij n.v. In 1948 verhuisde de zilversmederij van het Grootzand naar het Kleinzand 48.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 7 jan. 1988.

Identificatie
Titel
J. Schijfsma zilversmederij n.v., Sneek - roer, 1970.
Objectnummer
FSM-1989-899
Objecttype
 • Modellen
  1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek. 3. Twee- of driedimensionale weergave op schaal van een te vervaardigen object, gemaakt door een kunstenaar ten behoeve van zijn opdrachtgever. (Religieus Erfgoedthesaurus)Weergaven of kopieën van een object die groter of kleiner zijn dan de feitelijke grootte van het weer te geven object, en waar bij de vervaardiging de exacte onderlinge verhoudingen zijn gehandhaafd. Een schaalmodel is meestal kleiner dan het origineel en wordt gebruikt ter illustratie van het object, als speelgoed of verzamelobject, of als hulpmiddel bij het construeren van het object op volledige grootte. Schaalmodellen kunnen één- of tweedimensionaal zijn. Schaalmodellen worden meestal vervaardigd op basis van een standaardschaal voor het betreffende product. Zo bestaat voor modeltreinen de populaire H0-schaal (schaal 1:87), voor scheepsmodellen is een schaal van 1:500 gangbaar en bij meubilair voor een poppenhuis een schaal van 1:12. (AAT)
 • Zeilprijzen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000006759
Over
Onderwerpen
 • Roeren
  Toestel (achter) aan een vaartuig, dienende om er de vereiste wending aan te geven.
Werk
Breedte
2.5 cm
Hoogte
14.5 cm
Lengte
16.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Albertus Martein J.Hzn. Sustring
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden