Datering
Maker Piebe Pieter de Vries

Replica van de windwijzer van de Gereformeerde kerk van Moddergat.

Replica van de windwijzer van de Gereformeerde kerk van Moddergat. De windwijzer is gemaakt in de vorm van een blazer. Schaal 1:2.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1983, p. 23-24

Identificatie
Titel
Replica van de windwijzer van de Gereformeerde kerk van Moddergat.
Objectnummer
FSM-1983-323
Objecttype
 • Windwijzers
  Windwijzers zijn eenvoudige, mechanische instrumenten om de windrichting te bepalen. Vaak zijn zij versierd. Ze bestaan uit een vast gedeelte dat gemonteerd is op een object en een draaibaar gedeelte dat draait op een verticale stang. Het draaibare gedeelte bestaat uit een metalen plaat met een bepaalde voorstelling. Bij een geringe wind kan de windrichting al worden afgelezen. Windwijzers kunnen gecombineerd zijn met andere instrumenten, zoals zonnewijzers.
 • Reproducties
  Wordt gebruikt voor kopieën van kunstafbeeldingen, kunstobjecten of andere gewaardeerde afbeeldingen of objecten, die zijn gemaakt zonder de bedoeling te misleiden; heeft betrekking op kunstafbeeldingen, ook fotografische reproducties; duidt op een meer precieze en getrouwe imitatie dan de term 'kopieën (afgeleide objecten)'. Gebruik de term 'vervalsingen' als er sprake is van misleiding. (Project Fotografie)Copies of art images, art objects, decorative arts, or other valued images or objects, made without intent to deceive; with regard to art images, it includes photographic reproductions. The term implies more precise and faithful imitation than does the term "copies (derivative objects)." Where the intent is to deceive, see "forgeries" or "counterfeits." For prints copying other two-dimensional works, typically dating from before the widespread use of photography, use "reproductive prints." (Project Fotografie)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000002940
Over
Onderwerpen
 • Blazers
  Nederlands vissersvaartuig dat in de tweede helft van de 19e eeuw is ontwikkeld rond het noorden van de Zuiderzee en de Waddeneilanden. Op het einde van de 19e eeuw werden ze ook gebruikt voor de visserij op de Maasvlakte en de Noordzee, op de Zeeuwse stromen en voor de Vlaamse kust. De blazer was een zwaargebouwd kielschip met een plat vlak en hoekige kimmen, een volle, zware romp, waarvan het achterschip gepiekt was. De voorsteven was gebogen en vallend, de achtersteven recht en vallend. In het ruim achter de mast was gewoonlijk een bun gebouwd. (aatned.nl)
 • Kerkgebouwen
  Kerken zijn gebouwen waar de christelijke godsdienstoefening wordt gehouden. Aanvankelijk was de altaarruimte het belangrijkste onderdeel. In de verschillende katholieke liturgieën is deze dat nog. Sinds de Hervorming ook als preekkerk. Een parochie wordt bediend door een parochie- of kerspelkerk. Als aan de kerk een kapittel van kanunniken is verbonden, spreekt men van een collegiale of kapittelkerk. Een stifts-, abdij- of kloosterkerk behoort bij een kloostergemeenschap. De hoogste rang bezit een kathedraal of dom. (Haslinghuis)
 • Moddergat
Werk
Breedte
cm
Hoogte
16.0 cm
Lengte
25.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Piebe Pieter de Vries
Datering
Materiaal
 • Metaal
  Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden