Centraal visserijregister

Centraal Visserijregister: de burgelijke stand van de zeevisserijschepen

Om te mogen vissen heb je een vergunning nodig. Sinds 1911 moest een zeevisserijschip daarom geregistreerd worden bij de Visserijinspectie: het Centraal Visserijregister, een kaartsysteem van uiteindelijk ca. 40.000 kaarten. Eind 20e eeuw ging het Ministerie van Landbouw en Visserij over naar een andere registratie, een database.

Zeevisserij betekent hier: Noordzee, Zuiderzee, Zeeuwse Stromen en Hollandse Stromen bewesten Moerdijk.

Bij elke verandering werd er een nieuwe kaart aangemaakt, die verwees naar de vorige en de volgende. Veranderingen waren met name: visserijnummer, scheepsnaam, eigenaar, afmetingen, voortstuwing, visgebied. Bij de Zuiderzeeschepen noteerde men dikwijls het woonadres van de eigenaar/schipper.

Het Centraal Visserijregister was de enige officiële scheepsregistratie voor zeevisserijschepen van 1911-ca. 2000.

De 40.000 kaarten zijn na digitalisatie overgedragen aan het Nationaal Archief in Den Haag.

Bekijk de kaarten uit het Centraal Visserijregister hier