Bouwjaar

WR 257

Visscherij op schar, bot en Paling. Waddenzee. 4-5-1934 nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visscherij gebezigd. 27-11-1942 doorgehaald is gesloopt.

Identificatie
Type
Scheepsregistratie
Visserijnummer
WR 257
Gemeente
Wieringen
Titel
WR 257
Datum inschrijving
1934-05-03
Objectnummer
CVR029198
Museum
Centraal Visserijregister
Schip
Scheepstype
  • roeiboot
    Kleine boot voor het vervoer van personen, waarmee werd geroeid; in deze studie worden de kleine vaartuigen in Friesland er ook bijgerekend ook al werden die gezeild; het betreft hier een indeling op functie, namelijk het vervoer van enkele personen.
Volume
2 m3
Werf & Eigenaar
Eigenaren
Siemens, Arend
Den Oever
Aankoop & Licentie
Verworven
kopie 1 januari 2018
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Wieringen

Trefwoorden