Bouwjaar

TX 105 de Jonge Jan

[eigenaar geb.:] 13-2-1911; Motor 13-15 pk Kromhout; 20-1-42 nieuw ingeschreven, tevoren TX 105; 12-1-46 doorgehaald, verkocht naar den Helder. HD 199; 2-8-11 TX 105; 10-10-33 TX 105 van motor voorzien

Identificatie
Type
Scheepsregistratie
Visserijnummer
TX 105
Gemeente
Texel
Titel
TX 105 de Jonge Jan
Oud nummer
Datum inschrijving
1942-01-17
Objectnummer
CVR021136
Museum
Centraal Visserijregister
Schip
Scheepstype
  • blazer (vaartuig)
    Nederlands vissersvaartuig dat in de tweede helft van de 19e eeuw is ontwikkeld rond het noorden van de Zuiderzee en de Waddeneilanden. Op het einde van de 19e eeuw werden ze ook gebruikt voor de visserij op de Maasvlakte en de Noordzee, op de Zeeuwse stromen en voor de Vlaamse kust. De blazer was een zwaargebouwd kielschip met een plat vlak en hoekige kimmen, een volle, zware romp, waarvan het achterschip gepiekt was. De voorsteven was gebogen en vallend, de achtersteven recht en vallend. In het ruim achter de mast was gewoonlijk een bun gebouwd. (aatned.nl)
Materiaal
  • hout
    Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Type visserij
Garnalen- en wulkenvisscherij met sleepnetten op Texelstroom, de Waddenzee en in de zeegaten
Volume
27 m3
Werf & Eigenaar
Eigenaren
Kooger Junior, Jan
Oudeschild
Aankoop & Licentie
Verworven
kopie 1 januari 2018
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Texel