Bouwjaar

HD 95

Annotatie op kaart: 5-12-42 nieuw ingeschreven, tev. niet voor de visscherij gebezigd. 10-10-'46 - 3-10'46 doorgehaald, wordt niet meer voor de viss. gebezigd. (aan K. Habbink). gebouwd in 1932.

Identificatie
Type
Scheepsregistratie
Visserijnummer
HD 95
Gemeente
Den Helder
Titel
HD 95
Oud nummer
Datum inschrijving
1942-12-02
Objectnummer
CVR009212
Museum
Centraal Visserijregister
Schip
Scheepstype
  • roeiboot
    Kleine boot voor het vervoer van personen, waarmee werd geroeid; in deze studie worden de kleine vaartuigen in Friesland er ook bijgerekend ook al werden die gezeild; het betreft hier een indeling op functie, namelijk het vervoer van enkele personen.
Materiaal
  • hout
    Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Type visserij
Met scharhoepel en kuil op schar en schardijn.
Volume
1 m3
Werf & Eigenaar
Eigenaren
1890  Heide, Arend van der (1890-05-26)
Den Helder
Aankoop & Licentie
Verworven
kopie 1 januari 2018
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Den Helder

Trefwoorden