Bouwjaar

DZ 49

30.10.43. nieuw ingeschreven, wordt tevens gebruikt door Rijkswaterstaat voor peilen, enz. 28.9.45. doorgehaald, wordt niet meer voor de visscherij gebezigd. gebouwd in 1939.

Identificatie
Type
Scheepsregistratie
Visserijnummer
DZ 49
Gemeente
Delfzijl
Titel
DZ 49
Datum inschrijving
1943-10-23
Objectnummer
CVR004764
Museum
Centraal Visserijregister
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/cvr-cvr-40004764
Schip
Scheepstype
  • roeiboot
    Kleine boot voor het vervoer van personen, waarmee werd geroeid; in deze studie worden de kleine vaartuigen in Friesland er ook bijgerekend ook al werden die gezeild; het betreft hier een indeling op functie, namelijk het vervoer van enkele personen.
Materiaal
  • hout
    Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Type visserij
Met beugelnetten in de Eems.
Werf & Eigenaar
Eigenaren
Kuipers, R. Opzichter Rijkswaterstaat
Delfzijl. Buitensingel
Aankoop & Licentie
Verworven
kopie 1 januari 2018
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Delfzijl

Trefwoorden