Datering
Vervaardiger Jan Peeters

Harderwijck

Gezicht op Harderwijk vanaf de landzijde

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Harderwijk vanaf de landzijde, met een onderschrift in het Nederlands en Frans in twee kolommen.; Op de voorgrond een weg die in een bocht naar de stad loopt. Op de weg zijn enkele mensen en twee rijtuigen voorgesteld. Links van de weg zijn landerijen waarop twee mannen, waarvan er één groente aan het oogsten is. Verder naar achteren ligt de stad met de vestingwerken en rechts een brug en een stadspoort. Behalve de huizen is in het midden een grote kerk voorgesteld. Op de achtergrond is het open water met zeilende schepen weergegeven. In de lucht is in het midden een tekstband met de titel, links het wapen van Gelderland en rechts [in spiegelbeeld] het wapen van Harderwijk voorgesteld.; Titel: m.b. in de voorstelling, in een tekstband.; Imp.: in de marge: m.o.: I. Peeters delin: G. Bouttats fe: ex: Ant: Cum privilegio. Opschriften/merken: in de marge: r.b. in bruine inkt: 6.Tekst:; HARDERWYCK in Gelderlandt is de eerste en grootste onder de vier kleyn Steden van de Veluwe, ende de voor-naemste onder de twee Gelderse Zee-steden [...]. Uit: Thoneel der steden ende sterckten van 't Vereenight Nederlandt / gheteeckent door Io. Peeters. Antwerpen [ca. 1674] Toestand: enkele bruine vlekken en vochtvlekken langs boven- en onderrand van het papier.

Identificatie
Titel
Harderwijck
Objectnummer
003306
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-9564
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
28.1 cm
Hoogte
19.6 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jan Peeters (tekenaar)
 2. Gaspar Bouttats (graveur)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
schenking 15 november 1951
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Harderwijk
schilder, tekenaar

Jan Peeters (I)

Antwerpen, – 12 juni 1678

Lees meer
RKD

Trefwoorden