Datering
Maker Willem Jansz. Blaeu

Hollandiae Pars Septentrionalis, Vulgo Westvriesland en 'T Noorder Qartier

Deze kaart van het noordelijk deel van Holland heeft een Franse tekst op de keerzijde en werd tussen 1644 en 1655 gepubliceerd in de Franse edities van 'Le Theatre du Monde, ou Nouvel Atlas' door Joan Blaeu. Van de kaart bestaan twee staten: één met de Schermer als meer en de Heerhugowaard als onverkavelde droogmakerij en één met zowel de Schermer als de Heerhugowaard als verkavelde polders. De laatstgenoemde, tweede staat dateert van ná 1642.

Gedetailleerde beschrijving

HOLLANDIÆ | PARS SEPTENTRIONALIS, | Vulgo | WESTVRIESLAND en | 'T NOORDER QUARTIER. - Schaal [ca. 1:125.000]. - Amsterdami : Apud Guiljelmum et Ioannem Blaeu, [1644]. - 1 kaart : kopergravure, ingekleurd ; 38,5 x 39,5 cm. - Titel in kader middenonder met erboven het wapen van West-Friesland. - Schaalstok van Miliare Hollandicum, sive 2000 Virgæ Rÿnlandicæ [= ... cm.] rechtsonder tegen de kaderlijn. - Schaal naar Koeman. - Kompasroos naast Medemblik in de Zuiderzee met 32 loxodromen. - WNW boven. - Verso Franse tekst: LA WEST-FRISE, AUTREMENT DITE LA HOLLANDE SEPTENTRIONALE ; sign. Ll. - Atlantes Neerlandici / C. Koeman. - Amsterdam : N.V. Theatrum Orbis Terrarum, 1967. (dl. I, p. 123, krt. 69). - In: Le | Theatre | du Monde, | ou | Nouvel Atlas, | Mis en lumiere par | Guillaume & Iean Blaeu. | La seconde partie | de la premiere. | A Amsterdam, | Chez Iean Blaeu. | [1644].

Identificatie
Titel
Hollandiae Pars Septentrionalis, Vulgo Westvriesland en 'T Noorder Qartier
Objectnummer
008714
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • landkaart
  Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia)
Over
Onderwerpen
 • cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
58.0 cm
Hoogte
49.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Willem Jansz. Blaeu (uitgever)
 2. Joan Blaeu (uitgever)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
bruikleen 11 juli 1969
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Noord-Holland
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae
prentkunstenaar, wiskundige, astronoom, handelaar

Willem Jansz. Blaeu

Alkmaar (plaats), 1571 – Amsterdam (stad), 21 oktober 1638
Lees meer
RKD

Trefwoorden