Datering
Vervaardiger Cornelis Springer

Kaasmarkt met Waag te Enkhuizen

Op het schilderij zijn rechts van het midden een groot aantal personen afgebeeld die kennelijk produkten als kaas, boter en eieren kopen en verkopen. Veel vrouwen op de voorstelling dragen West-Friese streekdracht. Het grote gebouw aan de linkerzijde is de Waag. Het gebouw is veel hoger weergegeven dan het in werkelijkheid is. Op het schilderij heeft Springer het gebouw ook nog eens voorzien van een schoorsteen. In werkelijkheid was die er wel, maar hij was niet zichtbaar vanuit het perspectief van de schilder. Belangwekkend is het opschrift van de Waag. Kennelijk waren er de 'Stadsbouwkundige Teekenschool' en het 'Bureau van Politie' gevestigd.

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op een straat, links staan een aantal verschillende gevels. Op de gevel in het midden staat geschreven 'Stads bouwkundige school', links daarvan staat geschreven Bureau van politie. Rechts op het doek staat een boom, daarachter staan gebouwen. In de straat staan mensen, zij onderhandelen met elkaar. Rechts staat een paard en in het midden van de straat loopt een hond. Rechtsvoor staan wat vrouwen in een portiek met elkaar te praten, in de hoek van het doek is een trapje afgebeeld. Opschriften/merken:; Gemerkt r.o. verf (?) 'C. Springer 68'; Versozijde: etiket en lakzegels aanwezig [beschrijven].; Techniek:; Over een grijswitte grondering is de verflaag dekkend aangebracht. In mensen, huizen en bomen zijn pasteuze gedeeltes.

Identificatie
Titel
Kaasmarkt met Waag te Enkhuizen
Objectnummer
009266
Objectcategorie
Schilderkunst
Objecttype
 • schilderij
  Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-3492
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
 • koopman
  Iemand die van de handel zijn beroep maakt, persoon die handelsproducten koopt of verkoopt om winst te maken; ook: ambtenaar van bepaalde rang bij de Oost-Indische Compagnie.ook: ambtenaar van bepaalde rang bij de Oost-Indische Compagnie.
 • markt
  Open plein of veld waar vee, levensmiddelen en andere koopwaar uitgestald en verhandeld worden, voor een groot deel in kramen en hallen ( (zie) markthal). Uit markten hebben zich steden ontwikkeld. Dat kon geheel zelfstandig gebeuren, dan wel onder bescherming van een heerlijke burcht of in strijd tegen een dergelijke burcht, of onder bescherming van een geestelijke immuniteit (kathedraal, abdij). Naar de markt richtten zich aanvankelijk verkeerswegen. De plattegrond van m.e. steden wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop die wegen op elkaar aansloten (rechthoekige, driehoekige, aaneengesloten markten). Zoals elk ander plein kon de markt door een galerij omgeven zijn. Ook omgaven gildehuizen het plein (Brussel) en diende zij voor feestelijkheden. (Haslinghuis)
 • kaashandel
Werk
Breedte
114.0 cm
Hoogte
83.0 cm
Diepte
8.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Cornelis Springer (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • olieverf
  Een verfstof waarin drogende olie als drager voor het pigment fungeert. (AAT-Ned)
 • doek (materiaal)
  Doek is een geweven textielen stof. (Wikipedia)
Techniek
 • geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 16 augustus 1974
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae
aquarellist, etser, lithograaf, schilder, tekenaar

Cornelis Springer

Amsterdam, 25 mei 1817 – Hilversum, 20 februari 1891
Lees meer
RKD

Trefwoorden