Datering
Vervaardiger onbekend

Lemmer - Havengezicht vanaf strekdam

Overzicht vanaf de westerhavendam met op de voorgrond drogende visfuiken tussen de wal en de aanlegsteiger waaraan schepen waaronder een klipper en een vrachtschip met heipalen afgemeerd liggen. Op de achtergrond de stad met de toren van de R.K. kerk.

Identificatie
Titel
Lemmer - Havengezicht vanaf strekdam
Objectnummer
F016311
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-34588
Over
Trefwoorden
 • fuik
  Kokervormig net met hoepels waarin trechtervormige schotten zitten van netten; via een rechthoekige vleugel dwaalt de vis door de openingen in de trechtervormige schotten steeds verder naar binnen.
 • aanlegplaats
  Aanlegplaats, aanleg, ligplaats: plaats waar voorzieningen om schepen aan af te meren aangebracht zijn. (De Binnenvaart)
 • havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Lemmer
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden