Datering
Maker onbekend

HARDERWIJK. Op het Klooster.

Het klooster is genoemd naar het vroegere Catharinaklooster. De huisjes staan aan de zijkant van het klooster. Op de achtergrond de Ned. Herv. Grote- of O.L. Vrouwekerk.

Identificatie
Titel
HARDERWIJK. Op het Klooster.
Objectnummer
F015480
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-33804
Over
Onderwerpen
 • Klooster
  Kloosters zijn gebouwen of een complex van gebouwen, dienende tot verblijf van een gemeenschap van mannen of vrouwen die zich uit de wereld hebben teruggetrokken om in de beperking van de clausuur een godsdienstig leven te leiden. Zij richten zich naar een bepaalde regel of constitutie, waarbij aan de koordienst bijzondere aandacht wordt besteed. De oudste vorm van het kloosterlijk leven in Syrië, Palestina en Egypte was een losse verzameling van afzonderlijke cellen en kapellen. Deze vorm werd in de 4e eeuw na Christus naar Europa overgebracht. Kort daarna ontstond echter de streng georganiseerde en geconcentreerde kloostervorm, die berust op de regel van Sint-Benedictus van Nursia. Onder invloed van de Romeinse castra-aanleg werd de kern gevormd door de kloosterkerk met een kloosterhof die door een kloostergang omgeven is. Daaromheen groepeerden zich als voornaamste gebouwen de kapittelzaal, de dormter, de refter met keuken, de spreekzaal ocutorium of auditorium, en de ziekenzaal met kapel. Buiten de clausuur stonden het aalmoeshuis, het hospitium voor pelgrims en reizigers, de woning van de abt of prior, het salutatorium, schuren, stallen en kelders en een poortgebouw. Grote orden bezaten nog een melkerij, een bakkerij en een brouwerij. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • Hek
  Hekken zijn de bewegende delen in een omheining of poort en bieden toegang tot een tuin, park, erf, begraafplaats of ander terrein. Het hek bestaat uit een samenstel van spijlen en regels, staven of tralies, is bevestigd aan stijlen en kan afgesloten worden. Een hek kan zijn gemaakt van hout of metaal en biedt doorzicht. De vorm kan variëren van een meer dan manshoog rijk versierd smeedijzeren toegangshek van een buitenplaats tot een eenvoudig laag houten hek. (Haslinghuis)
 • Kerkgebouw
  Kerken zijn gebouwen waar de christelijke godsdienstoefening wordt gehouden. Aanvankelijk was de altaarruimte het belangrijkste onderdeel. In de verschillende katholieke liturgieën is deze dat nog. Sinds de Hervorming ook als preekkerk. Een parochie wordt bediend door een parochie- of kerspelkerk. Als aan de kerk een kapittel van kanunniken is verbonden, spreekt men van een collegiale of kapittelkerk. Een stifts-, abdij- of kloosterkerk behoort bij een kloostergemeenschap. De hoogste rang bezit een kathedraal of dom. (Haslinghuis)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Harderwijk