Datering
Maker Ministerie van Oorlog

Medemblik 3.

Waterstaatskaart van de omgeving van Medemblik. De kaart toont het noordwestelijk deel van West-Friesland en de Zijpe en de kuststrook van Kamperduin tot het Zwanenwater. Dit is de eerste staat van deze kaart.

Gedetailleerde beschrijving

MEDEMBLIK. | 1.; - Schaal 1:10000 Ellen.; - [s.l.] : Min. v. Oorl, Top. Bur., 1867.; - 1 kaart : lithografie in kleur ; 26.5 x 41.5 cm. - Titel middenboven.; - Schaalstok van 10000 Ellen onder de kaart buiten het kader.; - Impressum linksonder buiten het kader.; - Noorden boven.; - Coördinaten in de kaderrand aangegeven.; - Gradennet aanwezig.; - Rechtsonder buiten het kader de tekst: Bewerkt in 1867.; - Boven onder de titel een vermelding van: Polders Die Geheel Of Gedeeltelijk Op De Kaart Voorkomen.; links en onder beschrijvingen van het Groot Noordhollands Kanaal, de Zeewering, de Polders enz. en Droogmakerijen en bedijkingen.; rechts een toelichting en een verklaring van tekens en beschrijvingen van de Boezems.; - Onder een Verwijzing naar het boek: De zeeweringen en waterschappen van Noordholland door Mr. G. de Vries, Az. Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen, 1864.; - De kaart toont het noordwestelijk deel van West-Friesland en de Zijpe en de kuststrook van Kamperduin tot het Zwanenwater.

Identificatie
Titel
Medemblik 3.
Objectnummer
008547 /c
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • waterstaatskaart
  Weergave v.d. waterstaatkundige toestand v.e. gebied: afwatering, watervoorziening en waterkering, met bijbehorende infrastructuur (gemalen, sluizen, stuwen, dijken enz.) en het beheer daarvan. (Kartografisch woordenboek, pag. 93
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-16546
Over
Onderwerpen
 • Cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
41.5 cm
Hoogte
26.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Ministerie van Oorlog (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Techniek
 • Lithografie (techniek)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 23 mei 1967
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Noord-Holland
 • Medemblik
 • West-Friesland
 • Arnhem
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch , d/Arch

Trefwoorden